Morgongröt och tysta raster i skolan - OAJ on the Road besökte Lojo

25.09.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

OAJ:s landskapsturné nådde idag Västra Nyland. Vi passade på att bekanta oss med hur en Vi-skola fungerar. Pilotförsök har inletts i Esbo och Lojo.

På tisdagen kom OAJ on the Road till Lojo. En intensiv dag med mycket program.

Först på programmet var ett skolbesök till Rauhalan koulu. I Lojo är fem skolor med i ett pilotprojekt med Vi-skola, på finska Me -koulu. Fyra av skolorna är för årskurserna 1–6 och en för 7–9. Tanken är att man ska få eleverna att må bättre genom att rikta de resurser som finns till förfogande på ett nytt sätt.

– Vi motarbetar utslagning, det är det viktigaste, berättar Mari Louhi-Vertanen, klasslärare i Rauhalan koulu.

I skolan finns en morgonklubb där eleverna och personalen serveras morgongröt. Det ger en lugn och bra start på dagen. Lugn och ro behövs också under skoldagen och en gång i veckan har eleverna möjlighet att hålla en tyst rast i skolbiblioteket. En vuxen finns på plats och eleverna kan läsa, rita eller bara vila i tysthet.

Mari Louhi-Vertanen berättar att skolorna får själva utforma sina Vi-program. I hennes skola har man satsat på att arbeta inifrån. En av lärarna fungerar exempelvis också som en tutor som regelbundet besöker klasserna för att stöda elevernas välmående och förbättra klassandan. Tutorn erbjuder ibland avslappningsstunder som hjälper både elever och personalen att fokusera och vara närvarande. Mari berättar att hon själv håller avslappningsövningar alla dagar i klassen.

– Vi har redan sett att saker och ting kan ändras bara viljan finns och att också små
enkla saker gör skillnad, säger Mari.
 
Anna-Mari Andersson som är klasslärare i Ristin koulu instämmer med sin lärarkollega.
 
– Vi vill se balanserade barn som är du med sig själva och som känner till sina egna starka sidor och sitt kunnande, berättar Anna-Mari.  
 
I hennes skola inleds alla veckor med en gemensam Vi-timme som stärker samhörigheten och elevernas välbefinnande. I skolan har lärarna fått utbildning i bland annat konfliktlösning.
 

Mediaträffen i regi av studerande

Vid dagens presskonferens konstaterade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen att i Lojo är man i likhet med så många andra oroliga över bland annat inneluftproblem, otillräckligt stöd för elever och studerande samt över trestegsstödet som många lärare upplever som jobbigt på grund av allt pappersarbete som det medför. Men visst finns det också ljusglimtar.
 
–  Goda nyheter från Lojo är att man har uppmärksammat den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i början av september. Staden har genast börjat vidta åtgärder som den nya lagen förutsätter, berättade Luukkainen.
 
En annan sak som diskuterades var framtida ändringar i skolnätet. Vi kommer i framtiden att ha betydligt färre elever än idag om den rådande trenden håller i sig; det föds färre barn än förr och flyttningsrörelsen går till tillväxtcentra.
 
– Skolnätet kommer att behöva ses över. Jag upprepar OAJ:s ståndpunkt att pengar ska i första hand gå till undervisningen istället för till väggar. Vi är inte för skolnedläggningar men om val måste göras, satsar vi på undervisningen, konstaterar Luukkainen.
 
Dagens presskonferens planerades och förverkligades av studerande vid Luksias medialinje.
 
Startskottet för landskapsturnén OAJ:s landskapsturné gick i augusti i Ylivieska. Utöver Lojo har vi också besökt Torneå, Vanda, Äänekoski och Joensuu. Turnén avrundas på Internationella lärardagen den 5 oktober i Helsingfors med en publiktillställning i Sanomatalo. Då tenteras riksdagsledamöter från regeringspartierna och vi presenterar våra mål inför riksdagsvalet. Politikerna får också hälsningarna från fältet som vi samlat under OAJ on the Road.