OECD-undersökningen rätt dyster läsning – OAJ föreslår åtgärder

11.09.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

OECD gav idag ut sin indikatorpublikation Education at a Glance 2018. Statistiken visar att Finland ligger efter de andra medlemsländerna vad gäller deltagande i småbarnspedagogiken och finansieringen av den grundläggande utbildningen.

Deltagandet i småbarnspedagogiken i Finland ligger klart under OECD:s genomsnitt, trots att deltagandet har ökat under åren 2005-2015. Det här framgår av OECD:s årliga Education at a Glance -publikation som jämför utbildningssystemen i medlemsländerna. 

OAJ: Barnen ska ha subjektiv rätt till småbarnspedagogik

Suvi Pulkkinen som är OAJ:s sakkunniga i utbildningspolitik är inte förvånad över att andelen barn som deltar i småbarnspedagogik i Finland ligger klart efter de övriga nordiska länderna och OECD-genomsnittet. Men det grämer henne. Forskning visar att särskilt barn till föräldrar med en låg utbildningsnivå skulle gynnas av att delta i småbarnspedagogiken.
 
Enligt Pulkkinen behövs åtgärder för att trygga barnens lika rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik. 
 
– När den subjektiva dagvårdsrätten begränsades, minskade antalet timmar som barnen deltar i småbarnspedagogik. Därför måste det bli ett slut på begränsningen. Finland måste också gå mot en avgiftsfri småbarnspedagogik som nu finns i ungefär hälften av de europeiska länderna, säger Pulkkinen.
Hon påpekar att också stödet för lärande inom småbarnspedagogik måste fås i skick.

Grundutbildningen är effektiv men har dåliga resurser

De finländska barnens skoldagar är korta i jämförelse med andra OECD-länder. Även om tiden används effektivt till att främja lärandet så sjunker inlärningsresultaten.
 
– Många barn skulle ha nytta av att få mera undervisning. Barnen tillbringar också långa tider ensamma hemma efter skoldagarna, säger Pulkkinen.
 
Hon betonar att varje kommun borde ha en rättfram diskussion om huruvida det i dagens läge ges tillräckligt med undervisning.
 
– Inför riksdagsvalet skulle det vara bra att överväga fördelarna med att höja timramen, stärka skolornas klubbverksamhet och införa grundläggande konstutbildning i samband med skoldagen.
 
Läs undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande.