Olli Luukkainen omvaldes till ordförande

17.05.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

Pedagogie doktor Olli Luukkainen, 60, fortsätter som ordförande för OAJ för en ny fyraårig mandatperiod. Han valdes vid fullmäktigemötet som pågår i Helsingfors. Ingen motkandidat var uppställd.

Luukkainen valdes första gången till ordförande år 2010. Han är också ordförande för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och första vice ordförande för centralorganisationen Akava.
 
Olli Luukkainen har en diger erfarenhet från sektorn för utbildning, fostran och forskning. Han har varit lärarutbildare, rektor, direktör för yrkespedagogisk lärarhögskola, arbetat med chefs- och sakkunniguppgifter vid Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet och som chef i utbildningsärenden vid OAJ.
 
– Det är viktigt att resurserna för utbildning, fostran och forskning ökas och det är nästa regering som ska trygga det här. Vi har åtta dystra år av nedskärningar och svaga resurser för utbildningssektorn. Så man kan tala om tilläggsresurser först efter att nivån som rådde före nedskärningarna har uppnåtts jämte indexförhöjningar.
 
– Utbildning ger vägkost för livet, men utbildning behövs också för att utveckla samhället. Lärare, fostrare och forskare utformar framtiden, sade Luukkainen i sitt tacktal.