Tack till regeringen för att gymnasiefinansieringen korrigerades i budgeten

29.08.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen tackar regeringen för att finansieringen av gymnasierna korrigerades i budgetförslaget från finansministeriets förslag. Också satsningen på forskning och innovationer får tack.

Finansieringen av gymnasierna hotade att sjunka med 2,7 procent på grund av statsandelssystemet.

 – Nu kompenseras minskningen med utvecklingsanslag och förnyandet av gymnasieutbildningen stödjs, vilket också var OAJ:s krav på budgeten. Ändå är den statliga finansieringen långt ifrån de verkliga kostnaderna för gymnasieutbildningen. Det är ändå positivt att man ingrep i finansieringsunderskottet. Det vore nödvändigt att tillsätta en arbetsgrupp för att grunna på hur gymnasiefinansieringen kan förnyas och förstärkas, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.  
 

Riktlinjerna för budgetpropositionen för år 2019 är alltså klara. Propositionen ges till riksdagen den 17 september och samtidigt offentliggörs denna. Den slutgiltiga behandlingen äger rum i riksdagen i december.

Några plock ur budgetförslaget:

Ett anslag om 112 miljoner euro ska används för att stärka finansieringen av forskning och innovationer.

Regeringen vill få fart på invandrarnas möjligheter till utbildning och arbete, bl.a. genom ett tilläggsanslag om fem miljoner euro.

Ett tilläggsanslag om 10 miljoner euro används genom genomförandet av gymnasie- och studentexamensreformen.

Redan i början av året omtalades att regeringen satsar ett extraanslag om 10 miljoner euro på främjandet av likvärdighet i småbarnspedagogiken.

Likaså tidigare har omtalats att den omstridda reformen av yrkesutbildningen får ett extra anslag om 15 miljoner euro.