Tvisten om uppsägningsskyddet är löst – OAJ:s organisatoriska åtgärder avbryts omedelbart

26.10.2018 - 00:00 Nyheter
Illustration

Centralorganisationerna har villkorligt godkänt regeringens förslag för att lösa tvisten om en uppluckring av uppsägningsskyddet. I och med det här avbryts genast OAJ:s organisatoriska åtgärder och de upphör helt när trepartssamarbetet inleds.

– Uppgörelsen visar att man kommer långt förhandlingsvägen. En lagändring som skulle ha medfört ojämlikhet kunde nu avvärjas tack vare organisationernas enighet och kollektiv styrka, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.
 
– Förhoppningsvis kan dessa konflikter undvikas om regeringarna i framtiden förhandlar om ändringar i arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsparterna. I Finland har vi har en lång tradition av en förhandlingskultur som har skapat stabilitet, tillväxt och välfärd. Visst behöver kollektivavtalen och lagstiftningen utvecklas i och med ändringar i arbetslivet, men det kan inte ske genom diktering och framför allt inte genom att försvaga de kvinnodominerade branscherna, preciserar Luukkainen.
 
– Det är bra att Sipiläs regering äntligen är beredd att söka en lösning på det svåra läget. Kommande regeringar bör komma ihåg att satsning på utbildning, kunnande och forskning är det bästa och effektivaste sättet att främja sysselsättningen, påminner Luukkainen.

OAJ gav förslaget grönt ljus

OAJ:s styrelse godkände tidigare på eftermiddagen den 26 oktober regeringens förslag med förbehållet att man går vidare med uppsägningsskyddet i trepartssamarbete.
 
Regeringen ändrade sitt omtvistade lagförslag så att det i förslaget inte längre talas om personalens volym. Nu anges endast att personalstorleken ska beaktas då man avgör om det finns grunder för uppsägning.

Ytterligare föreslår regeringen en förändring som innebär en kortare karenstid för en uppsagd jämfört med tidigare förslag.
 
Vidare ska aktiveringsmodellen för arbetslösa utvecklas i trepartsförhandlingar med regeringen, facken och arbetstagarna.
 
OAJ:s förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte i privata daghem avbryts omedelbart och de upphör helt när trepartssamarbetet inleds.