Universitetens övningsskolor fick full justeringspott

23.11.2018 - 12:15 Nyheter
Illustration

Nu är det klart hur justeringspotten för universitetens övningsskolor ska fördelas. Ett förhandlingsresultat har nåtts mellan OAJ och Bildningsarbetsgivarna. Utan en lösning skulle 0,3 procent av potten ha dragits bort, vilket nu inte kommer att ske.

I vårens avtalsförhandlingar kom man överens om att utveckla arbetstids- och lönesystemet för övningsskolorna. För det här anvisades två justeringspotter på sammanlagt 1,35 procent. Om en lösning inte kunde nås inom utsatt tid skulle 0,3 procent av kostnadseffekten dras bort. Riksförlikningsmannen gav 1.11.2018 som deadline.

Tiden överskreds men en lösning nåddes som OAJ är nöjd med. Och förhandlingsresultatet säkrade att den första justeringspotten används till fullt belopp, alltså 0,5 procent från 1.1.2019.

Av potten för övningsskolornas undervisningspersonal riktas 0,36 procent till tabellönerna och 0,14 procent till kravtillägg och -nivåer att användas lokalt så som arbetsgivaren beslutar.

Följande justeringspott kommer 1.6.2019 och är 0,85 procent av lönesumman i februari. Den används lokalt till den individuella lönedelen så som arbetsgivaren beslutar.

Förhandlingsresultatet godkändes av OAJ:s styrelse vid mötet 20.11 och styrktes 21.11 av förhandlingsorganisationen FOSU:s styrelse. 

Dela