Fullmäktige samlat – ledamöterna ser fram emot diskussion om årsarbetstid

21.11.2018 - 14:25 Nyheter
Illustration
Terhi Saarinen och Martin Ahlskog anmälde sig till fullmäktigemötet genast klockan tio i morse.

OAJ:s fullmäktige inledde arbetet med att dra upp organisationens linje för de kommande åren.

Fullmäktiges två dagar långa höstmöte inleddes i Helsingfors onsdagen den 21 november. Fullmäktigeledamoten Terhi Saarinen som representerar yrkeslärarna har anlänt i god tid från Kuopio. Han inledde Helsingforsbesöket med att besöka riksdagen där han träffade riksdagsledamöter från den egna regionen.

Saarinen poängterade för riksdagsledamöterna att brister i stöd inom småbarnspedagogiken och grundskolan leder till större inlärningssvårigheter i andra stadiet. Saarinen berättar att beslutsfattarna blev förvånade över hur lite närundervisning och särskilt stöd som erbjuds eleverna.

— Det känns bra att komma till riksdagen med hälsningar från fältet och särskilt nu då vallöften börjar ges, konstaterar Saarinen.

Han ser ivrigt fram emot fullmäktigediskussioner om bland annat årsarbetstiden.

Samma fråga intresserar också FSL:s representant Martin Ahlskog från Karleby.

— Jag önskar innerligt att diskussionen även hålls saklig, säger Ahlskog.

Både Ahlskog och Saarinen säger att årsarbetstiden diskuteras på fältet men att vågorna inte går lika höga som i de sociala medierna.

Fullmäktige beslutar om prioriteringarna

Fullmäktige ska godkänna verksamhetsplanen för åren 2019–20 och budgeten för nästa år. Verksamhetsplanen har beretts i samarbete med OAJ:s styrelse och kommittéerna.

Verksamhetsplanen definierar vilka områden som särskilt ska prioriteras under de två följande åren.    Planen kompletterar OAJ:s strategi som fullmäktige antog våren 2016.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko framförde statsmaktens hälsning till fullmäktige.

Organisationens högsta beslutsfattare

Fullmäktige är med sina 150 ledamöter organisationens högsta beslutsfattande organ.

Platserna i fullmäktige fördelas så att de allmänbildande lärarna besitter 93 platser, yrkeslärarna 31, lärarna inom småbarnspedagogik 23 och universitetsanställda 3.

Fullmäktiges nya fyraåriga mandatperiod började i våras.