Arbetslös? Här några tips för dagpenningansökan

06.06.2019 - 13:31 Nyheter
Illustration

Blir du utan arbete? Också under perioder av arbetslöshet är alla OAJ:s medlemsförmåner ikraft, medlemsavgiften är 8,5 euro per månad och Lärarnas arbetslöshetskassa tryggar inkomsten. Läs vad du bör tänka på vid arbetslöshet.

Innan arbetet upphör

Logga in till Openetti som är Lärarnas Arbetslöshetskassas elektroniska tjänst. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta för post- och e-postadress, telefonnummer och IBAN-kontonummer. Läs vid behov Openetti-anvisningarna.

Kontrollera på A-kassans sidor vilka bilagor som behövs för ansökan. Kontakta vid behov din arbetsgivare.

Läs också förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning.

Senast när arbetet upphör

Registrera dig som arbetssökande på TE-byrån senast den första arbetslöshetsdagen.

Meddela OAJ:s medlemsservice med ett kontaktformulär (fi) om att arbetet tar slut och begär nedsatt medlemsavgift.

När du har varit arbetssökande vid TE-byrån i två hela kalenderveckor

Skicka in ansökan om första arbetslöshetsersättningen till A-kassan, till exempel för tiden 3–16.6.2019.

Kom ihåg bilagorna! Kolla på A-kassans sidor vilka bilagor som behövs för ansökan. När du genast skickar in alla nödvändiga bilagor kan ditt ärende behandlas snabbare.

Följande dagpenningansökan

Man ansöker alltid om dagpenning i efterskott.

Om du är helt arbetslös ska du göra följande ansökan när det har gått fyra hela kalenderveckor från den sista dagen i den första ansökan.

Om du fortfarande har ett deltidsjobb, inkomst från företagsverksamhet eller om du får förmån som påverkar din inkomstrelaterade dagpenning för arbetslöshetstiden ska följande ansökan göras i slutet av den första arbetslöshetsmånaden (som du redan ansökte om dagpenning för början av månaden). Skicka sedan i fortsättningen din ansökan för en kalendermånad i taget.

Openetti och opetk.fi

Arbetslöshetskassan behandlar ansökningarna i den ordning som de kommer in. Du kan läsa om behandlingstiderna på A-kassans webbsidor.

Om din ansökan är bristfällig kommer du att få en begäran om att komplettera din ansökan. Kom ihåg att läsa din e-post. Du kan också läsa meddelandena i Openetti.

Om du aktiverar funktionen elektroniska brev i Openetti får du breven endast till Openetti. Du kan också välja att få en e-postpåminnelse när du får e-post.

Läs mera

Lärarnas arbetslöshetskassa: opetk.fi/sv
Openetti: openetti.opetk.fi
TE-tjänster: te-tjanster.fi/te/sv

Artikeln publicerades ursprungligen i Opettaja 24.5.

Dela