18 organisationer påminner regeringsförhandlarna om utbildningens betydelse: Framtidens rubriker skrivs tillsammans

15.05.2019 - 07:19 Pressmeddelande
Illustration

Under de fyra följande åren dras riktlinjerna upp för framtiden. Nu kan man inte ge avkall på fostran, utbildning, vetenskap och forskning.

Organisationer inom fostran, utbildning, forskning och näringsliv påminner idag regeringsförhandlarna om hur viktigt det är att satsa på högklassiga utbildningsinvesteringar. I ett gemensamt meddelande påminns regeringsförhandlarna om att riktlinjerna som nu dras kommer att avgöra hurdana nyheter som skrivs år 2023.

– Vi ville med en enad bred front påminna regeringsförhandlarna om utbildningens betydelse. Förhoppningsvis inser regeringsförhandlarna vår stora oro över framtiden och att de väljer att investera och satsa på utbildning, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Fostran, utbildning, vetenskap och forskning är centrala framgångsfaktorer för Finland. Tillsammans skriver vi framtidens rubriker, konstaterar Luukkainen.

Det gemensamma budskapet till regeringsförhandlarna har undertecknats av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands Näringsliv EK, Akava, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Bildningsarbetsgivarna, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Finlands studentkårers förbund, Finlands Föräldraförbund, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE, yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea, Metropolia och Savonia, Finlands Gymnasistförbund och Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL.

En helsidesannons med organisationernas budskap publicerades den 15 maj i Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Keskisuomalainen och Kaleva.

 

Dela