Finlands Svenska Lärarförbund: Alarmerande brist på speciallärare

21.11.2019 - 12:49 Nyheter
Illustration
Jens Mattfolk som är ombudsman vid FSL efterlyser diskussion om bristen på behöriga ämneslärare.

Det råder en skriande brist på behöriga specialklasslärare i södra Finland. Det visar Finlands svenska lärarförbund FSL:s kartläggning av lärarsituationen i Svenskfinland som presenterades idag.

I Nyland är var femte klasslärare obehörig. Situationen med specialklasslärarna är ännu sämre, då bara drygt hälften är behöriga. Också i Egentliga Finland är situationen oroväckande, då varannan specialklasslärare är obehörig.

– Den höga andelen obehöriga specialklasslärare förvånade oss. Uppgiften är utmanande och inte så attraktiv. Det är därför möjligt att de lärare som har behörighet hellre väljer att jobba som klasslärare eller speciallärare. Arbetsgivaren borde fundera på olika åtgärder för att göra uppgiften attraktivare, säger Jens Mattfolk, ombudsman vid FSL.

Specialklasslärarna har redan en sänkt undervisningsskyldighet, men det tycks inte räcka för att göra jobbet lockande. Mera stöd i arbetet och högre lön kunde evetuellt öka attraktionskraften.

Brist på behöriga ämneslärare

När det gäller ämneslärarsituationen i Svenskfinland visar kartläggningen att det är brist på behöriga lärare i matematik, fysik och kemi, lärare i konst- och färdighetsämnen samt elev- och studiehandledare.

83% av lärarna i matematik, fysik och kemi är behöriga.

– Rapporten stärker den bild vi redan har. Med tanke på den vikt matematiken har fått i gymnasiet och för de fortsatta studierna bör vi senast nu få igång en ordentlig diskussion om hur universiteten ska möta behovet och snabbt utbilda fler lärare i matematik, fysik och kemi, säger Jens Mattfolk.

Lärarregister kunde vara till nytta

Finlands svenska lärarförbund anser i likhet med OAJ att ett lärarregister behövs. 

christer.jpg
FSL:s ordförande Christer Holmlund säger att avsaknaden av tillförlitlig statistik över lärarsituationen är ett problem.

Med ett lärarregister kunde man få tillförlitlig och färsk statistik över lärarna och således bättre kunna förutse lärarsitutionen.  

–Det är utmanande att få information om lärarsituationen. I Utbildningsstyrelsens statistik från 2016 var svarsprocenten endast 66%. Det visar tydligt att vi behöver ett lärarregister. Det skulle ge värdefull information om utbildningsbehovet och tillgången på lärare för arbetsmarknaden, säger Christer Holmlund, ordförande för FSL.

Läs mera detaljerat om FSL:s kartläggning av lärarsituationen i Svenskfinland som gjordes våren 2019. 
Läs också nyheten om minister Kosonen som understöder kartläggandet av ett lärarregister.

Texten bygger på FSL:s pressmeddelande, Foto: Minna Rosenström