Alla lärare får löneförhöjning i april eller maj

30.04.2019 - 13:19 Nyheter
Illustration

Alla lärare får i vår löneförhöjning. De allmänna förhöjningarna betalas från april eller maj inom de olika avtalsområdena. Vi har sammanställt förhöjningarna.

UKTA och de allmänbildande lärarna

Lärarna i grundskola och gymnasium som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (UKTA) fick en allmän förhöjning från och med början av april. Uppgiftsrelaterade lönerna eller därmed jämförbara löner höjdes då med 0,99 %.

Yrkeslärarna inom UKTA

Omkring 11 000 lärare inom yrkesutbildningen följer UKTA. Yrkeslärarna fick i början av april en allmän förhöjning på 0,99 procent.

Den största avtalsändringen som nu pågår för lärarna inom yrkesutbildningen och vid yrkesutbildningscenter för vuxna är övergången till årsarbetstid.

Privata Avainotes

AVAINTA Arbetsgivarnas kollektivavtal för undervisningssektorn Avainotes (avtalet finns endast på finska) gav lärarna en löneförhöjning på 1,18 procent i april.

Den privata undervisningssektorn (Bildningsarbetsgivarna)

Lönerna för lärare inom den privata undervisningssektorn (Bildningsarbetsgivarna) höjs från och med den 1 maj med 1,1 procent. Förhöjningarna gäller tabellöner samt individuella löner. Dessutom finns till förfogande en lokal pott på 0,4 procent. Den lokala justeringspotten finns inte att tillgå i yrkesläroanstalter.

Också inom Bildningsarbetsgivarnas avtalsområde övergår 30 yrkesläroanstalter till årsarbetstid. Övergångstiden är fem år. Avtalet gäller dock inte privata yrkesutbildningscentraler för vuxna.

Universitet och övningsskolor

I universitet och övningsskolor betalades en allmän förhöjning på 1,1 procent från och med början av april. I början av juni finns också en lokal pott på 0,85 procent till förfogande för att höja individuella lönedelar.

Småbarnspedagogiken

Personalen inom småbarnspedagogiken fick allmän förhöjning i april både inom kommunala och privata sektorn. Kommunala höjningen var 1 procent och i daghem där arbetsgivarna är organiserade i AVAINTA Arbetsgivarna är förhöjningen 1,2 procent.

I daghem som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen är den allmänna förhöjningen 1,34 procent och dessutom höjs tabellönerna med 1 procent från början av juni.

Avtalen i kraft fram till 31.3.2020

Alla avtal som OAJ och FOSU förhandlar om är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Förberedelserna inför kommande avtalsförhandlingar har redan inletts.

Arbetslivsguiden ger diger information

I vår Arbetslivsguide på webben finns en mängd information för proffsen inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Kolla in materialet!

Dela