Christer Holmlund från Finland ny generalsekreterare för NLS

28.11.2019 - 17:01 Nyheter
Illustration

Christer Holmlund har utsetts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Holmlund arbetar nu som ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL som hör till OAJ.

Vi på OAJ är väldigt glada över att en finländare valdes bland många goda sökande. Christer Holmlund har utmärkta förutsättningar för att lyckas i uppdraget tack vare en stor erfarenhet av olika uppgifter inom utbildningssektorn. Han har också aktivt deltagit i internationell lärarorganisationsverksamhet. Holmlund tar över efter Anders Rusk och jag tror att en finländare valdes delvis tack vare Rusks mångåriga utmärkta arbete som generalsekreterare, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

NLS koordinerar samarbetet mellan lärarorganisationer från alla nordiska länder. Samarbetet är också sektorsspecifikt; till exempel småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och andra stadiets utbildning har egna samarbetsforum, liksom skolledarna och lärarstuderandena.

NLS samarbetar också med världslärarorganisation Education International EI och ETUCE som är den europeiska fackliga organisationen för utbildning. NLS håller även tät kontakt med Nordiska rådet och Nordiska Ministerrådet.

Holmlund valdes till ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund år 2014 efter att ha verkat som förbundssekreterare och ombudsman vid FSL-kansliet. Innan dess arbetade han länge som rektor och klasslärare i Grankulla. Han har också varit bland annat huvudförtroendeman, styrelsemedlem i OAJ och lokalföreningsordförande.

Holmlund efterträder Anders Rusk som har gjort en lång karriär i olika intressebevakningsuppgifter inom utbildningssektorn. Rusk valdes till NLS generalsekreterare år 2010 och han går i pension våren 2020.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen avslutar sin mandatperiod som ordförande för NLS vid årsskiftet. Steffen Handal, ordförande i norska Utdanningsforbundet tar då över som ordförande.

Läs om NLS 

Text: Heikki Sahlman, översättning Minna Rosenström
Bild: Minna Rosenström

Dela