Lärarorganisationen EI:s världskongress i Bangkok: OAJ-delegaterna värnar om lärarnas pedagogiska frihet

24.07.2019 - 13:09 Nyheter
Illustration
Christer Holmlund, Anitta Pakanen, Jenni Arnkil, Petri Kääriäinen, Anders Rusk och Olli Luukkainen representerar OAJ på EI:s världskongress.

Alla barn måste ha rätt att gå i skola och alla borde ha möjlighet till livslångt lärande. Bland annat det här lyfts fram på Education Internationals världskongress som pågår hela veckan i Bangkok, Thailand.

EI:s ordförande Susan Hopgood från Australien tog i sitt öppningsanförande upp frågor som påverkar utbildningens framtid.

– Hela utbildningssektorn, alla lärarförbund och paraplyorganisationen Education International måste bära sitt ansvar beträffande klimatförändringen. Lärarorganisationerna har också en viktig roll i främjandet av demokratin och utbildningssektorn måste även beakta de förändringar som teknologin medför, sade Hopgood.

Hon betonade att varje barn måste ha rätt att gå i skola och rätt till en kvalitativt god offentlig utbildning.

Hopgood talade också om att unga lärare behöver stöd i början av sin yrkeskarriär och att hon önskar att också yngre lärare kommer med i fackorganisationsverksamheten.

Texten fortsätter efter bilden.

EI_2.jpg

I världskongressen deltar 1 400 delegater från 151 länder.

OAJ försvarar flickornas rättigheter

Under kongressveckan behandlas resolutioner om bland annat stärkandet av demokratin och om flickors och kvinnors rättigheter.

– OAJ vill i alla sammanhang betona vikten av demokrati och rättsstatens betydelse. Vi vill också här på världskongressen betona att målmedvetet arbete måste göras på alla nivåer för att öka flickornas deltagande i utbildningen. Och det räcker inte enbart med deltagande, utan utbildningen måste också vara av god kvalitet och ge nya färdigheter, konstaterar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Luukkainen berättar vidare att OAJ också betonar pedagogisk frihet för lärare.

– Läraryrket är varken lika populärt eller lika fritt i hela världen som i Finland. Därför betonar vi också lärarens pedagogiska frihet i internationella sammanhang, säger Luukkainen.

1 400 deltar i världskongressen

Kongressen i Bangkok förenar 1 400 representanter från 151 länder och 293 fackföreningar. Kongressen avslutas fredagen den ​​26 juli.

– Antalet kvinnor och unga representanter under 35 år har ökat vid konferensen tack vare målmedvetet arbete, säger OAJ:s organisationschef Jenni Arnkil som är med i den finska delegationen.

Anders Rusk som är koordinator för OAJ:s internationella ärenden valdes till ordförande för valkommittén. Rusk fick bland annat offentliggöra att  Susan Hopgood omvaldes till ordförande och att David Edwards omvaldes till generalsekreterare för Education International.

I den finländska OAJ-delegationen ingår ordförande Olli Luukkainen, koordinator för internationella ärenden Anders Rusk, första vice ordförande Petri Kääriäinen, andra vice ordförande Anitta Pakanen, organisationschef Jenni Arnkil och FSL-ordförande Christer Holmlund.

Text: Maija-Leena Nissilä
Foton: Jenni Arnkil