OAJ:s fullmäktige samlat – på agendan organisationsreform och förberedelser inför eventuell arbetskonflikt

13.11.2019 - 08:09 Nyheter
Illustration
Fullmäktige är är organisationens högsta beslutsfattande organ. Arkivbild från våren 2019.

Fullmäktige sammanstrålar idag till sitt tre dagar långa möte. Ledamöterna ska bland annat fördjupa sig i den nya strategin som utarbetas för organisationen. Vidare ska man behandla avtalsrörelsen och förbereda sig inför eventuell arbetskonflikt.

Idag samlas 150 fullmäktigeledamöter i Akavahuset i Böle, Helsingfors. På öppningsdagen besöker undervisningsminister Li Andersson fullmäktige. 

Med vid fullmäktigemötet är också Juha Makkonen. Han var fullmäktigeledamot åren 2010–2018 och nu är hans arbetsinsats en lite annan. Makkonen leder ett tvåårigt utvecklingsprojekt vid OAJ:s kansli i syfte att förnya verksamheten och organisationsstrukturen.  

–  Jag har varit mycket involverad i beredningen av OAJ:s nya strategi. Den här gången har vi hört utöver de OAJ-aktiva även medlemmarna redan i beredningsskedet och delaktiggjort dem mycket mera mångsidigt än tidigare, berättar Makkonen.

Han betonar hur viktigt det är att arbetet utgår från medlemmarna; vad de upplever att är viktigt för dem och vad de förväntar sig av den egna organisationen.

– Det är fint att flera tusen medlemmar har satt tid och energi på strategiarbetet den här hösten. Vi har ordnat medlemskvällar runt om i landet och medlemmarna har också kunnat ge sin syn på saken i ett webbforum. Nu ska fullmäktige ta över där medlemmarna slutade. Jag önskar att fullmäktige tar signalerna från fältet på allvar, det vill säga medlemmarnas önskan om att förnya OAJ:s verksamhet, säger Makkonen.

Det är fint att flera tusen medlemmar har satt tid och energi på strategiarbetet den här hösten.

Fullmäktige förbereder sig inför eventuella stridsåtgärder

Fullmäktige behandlar också de stundande avtalsförhandlingarna.

–Fullmäktige tar ställning till om OAJ:s styrelse ska få fullmakt att besluta om sådana stridsåtgärder som skulle samtidigt gälla högst fem procent av medlemmarna. Med det här förbereder man sig också för en situation där avtal inte kan nås förhandlingsvägen. Vid behov ordnar vi naturligtvis ett extra fullmäktigemöte på våren om förhandlingsläget så kräver det, säger OAJ:s organisationsombudsman Pekka Silkosuo.

Fullmäktige tar ställning till om OAJ:s styrelse ska få fullmakt att besluta om sådana stridsåtgärder som skulle samtidigt gälla högst fem procent av medlemmarna.

På fullmäktigeagendan finns också organisationens budget, val av andre vice ordförande och styrelsens frågetimme där styrelsemedlemmarna svarar på ledamöternas frågor.

OAJ:s fullmäktige sammanträder 13–15.11.2019 - följ med på nätet och i Facebook!

  • OAJ:s fullmäktige är organisationens högsta beslutsfattande organ. Till fullmäktige väljs 150 ledamöter och 150 vice medlemmar.  Bekanta dig med fullmäktige
  • Här kan du läsa tidigare fullmäktige-nyheter.
  • På öppningsdagen sänder vi i Facebook-live ordförande Olli Luukkainens anförande cirka klockan 10.30 och undervisningsminister Li Anderssons klockan 13.15. Gilla oss i Facebook och titta på talen direkt eller i efterhand: www.facebook.com/oajry

Text: Heikki Pölönen

Bild: Jarkko Mikkonen