Hundratals lediga lärartjänster – 5 tips för arbetsansökan

18.01.2019 - 10:40 Nyheter
Illustration

Den här tiden på året finns det hundratals lediganslagna lärartjänster runt om i landet. Läs fem tips för en bra arbetsansökan.

Kommunerna förbereder sig som bäst inför nästa läsår. Det här återspeglas också i antalet lediganslagna tjänster. Bara i Helsingfors finns fler än 300 lediga lärartjänster i stadens grundskolor och gymnasier skriver Helsingin Sanomat.

Det finns också tiotals lediga tjänster i Esbo. Jukka Sarpila, styrelsemedlem i OAJ och rektor i Päivänkehrän koulu går i sitt rektorsjobb genom många ansökningar. Sarpila ger fem tips för vad du som arbetssökande ska tänka på.

OAJ-medlemmar får också råd och tips i vår Karriärguide på webben.

- Jag hoppas att mina tips är användbara och till glädje för dig som söker arbete. Lycka till i jobbsökningen, hälsar Sarpila.

Tips 1: Ta passligt seriöst på jobbansökningen

Även om du fyller i ett elektroniskt formulär så sätt dig ordentligt in i saken. Uppge din arbetserfarenhet, språkkunskaper, IKT-färdigheter och annan information som efterfrågas. Skriv noggrant och tillräckligt detaljerat.
 
Tänk på att utnämningsgrunderna för tjänst är sökandens skicklighet (utbildning, arbetserfarenhet), förmåga (personliga egenskaper) och beprövade medborgerliga dygd (andra meriter och oklanderligt beteende).

Tips 2: Beskriv dig själv som lärare med konkreta exempel

Vilken typ av lärare är du? Tänk på hur du konkret kan beskriva din kompetens och arbetslivserfarenhet. I beskrivningen ska du betona de egenskaper som önskas. Formulera några meningar som beskriver dig själv. Till exempel:

Jag undervisar gärna elever i alla åldrar och jag har hittills undervisat i alla årskurser. Jag gillar att samarbeta med andra lärare och under senare år har jag speciellt goda erfarenhet av samarbete med specialklassläraren och läraren i svenska som andra språk.

Tips 3: Önskad eller nödvändig färdighet

Ofta specificeras hurdant typ av kunnande som räknas till fördel. Till exempel; IKT-kompetens inom utbildningssektorn, förmåga att skapa en bra klassanda, ett visst läroämne eller kunskap och erfarenhet av att undervisa elever som får särskilt stöd.
 
Om det i platsannonsen specifikt betonas något visst kompetensområde ska du se till att berätta vilken kunskap och erfarenhet du har av just det området. Rektorn som läser din ansökan kan inte gissa sig fram till dina färdigheter, så du måste själv kunna beskriva dem. Det här är viktigare än att berätta om en eventuell hundhobby. Så koncentrera dig mer på att presentera dina färdigheter och erfarenheter i karriären och på eventuell tilläggsutbildning än på fritidsintressen.

Tips 4: Försök att sticka ut bland sökandena

En och samma tjänst kan i bästa eller värsta fall sökas av hundra lärare. Hur kan just du skilja dig från mängden?
 
Ett bra sätt att göra det på är att beskriva annat kunnande som du har. Många sökande har säkert färdigheter som skolan kan ha glädje av och användning för även om det inte separat efterfrågas. Sådant kunnande kan till exempel vara annan tidigare utbildning, till exempel socionomstudier eller att du på fritiden har regisserat och stått på scenen. Skriv att att du gärna delar med dig av de här färdigheterna i skolan.
 
I den digitala tidsåldern kan du till exempel göra ett roligt presentationsklipp eller visa undervisningsmaterial som du själv har utarbetat. Det är enkelt att länka dem till ansökan och samtidigt ge ett smakprov på dina digitala färdigheter.

Tips 5. Förbered dig för intervjun

Förbered dig för intervjun! Tänk på frågor och eventuella konkreta svar redan i förväg.
 
Kan du till exempel konkret beskriva vilken typ av samarbete mellan hem och skola som du tycker att fungerar? Eller kan du beskriva hur du delar in din egen undervisningsgrupp?

I OAJ:s karriärguide finns råd och stöd

  •  I OAJ:s karriärguide hittar du information om jobbsökning och till exempel hur du ska handla om arbetslöshet hotar.
  • >> Karriärguiden
  • Läs också FSL:s broschyr >>Söka lärarjobb

Text: Jukka Sarpila och Heikki Pölönen