Inneluftproblem måste åtgärdas och staten stå för kostnaderna – det anser finländarna och nästan alla partier

02.04.2019 - 13:24 Nyheter
Illustration

Statligt stöd behövs för att lösa inneluftproblemen. Det här anser nio av tio finländare och nästan alla partier. Av riksdagspartierna är det bara samlingspartiet som är av annan åsikt.

89 procent av finländarna anser att staten borde finansiera reparationer för att åtgärda inneluftproblem i offentliga byggnader som skolor och daghem. Endast fyra procent av finländarna är helt eller delvis av annan åsikt.

Finländarnas åsikter framgår av en undersökning som Taloustutkimus har gjort för OAJ.

Av riksdagspartierna anser alla förutom samlingspartiet att det behövs ett nationellt finansieringsprogram för att åtgärda problem med inneluften. OAJ och tidningen Opettaja klarlade riksdagspartiernas ståndpunkter i början av året.

I dagen läge är det kommunerna och andra utbildningsanordnare som ensamma ansvarar för finansieringen.

OAJ: Trygghet och välbefinnande är grunden för lärandet

OAJ påminner i sina valmål om att Finland pinas av ett massivt inneluftproblem vad gäller offentliga byggnader. Många daghem, skolor och läroanstalter är gamla och i dåligt skick.

Nästan alla skolor i Finland har något slag av inneluftproblem, vilket blir dyrt på grund av att allt fler insjuknar till följd av dålig och sjuk inneluft.

Olika rapporter och undersökningar visar att direkta fukt- och mögelskador finns i 25-60 procent av skolbyggnaderna. I grundskolan och förskoleundervisningen har var femte bytt jobb eller arbetsutrymme på grund av inneluften.

OAJ-medlemmarna vill bli tagna på allvar i den här frågan. Medlemmarna efterlyser också öppen informationsgång; man vill ha ärlig information om hur saker framskrider eller inte framskrider.

Så här borde nästa regering fixa inneluftproblemen
  • Staten måste anslå medel för att få ett slut på inneluftproblemen.
  • Vi behöver kvalitetskriterier och uppföljning för planering, anskaffning, byggandet och underhåll av friska och trygga daghem, skolor och läroanstalter.
  • Vi behöver bestämmelser om tillräcklig ventilation i skolor, daghem och läroanstalter.
  • Ändringar behövs i lagen om företagshälsovård och hälso- och sjukvårdslagen; hälsoproblem som orsakas av inneluften måste undersökas inom en månad från det att symptomen började.
  • Hälsovårdslagen måste utökas till också omfatta småbarnspedagogiken.
    OAJ:s förslag till bättre inneluft presenteras i OAJ och Åbo universitets inneluftundersökning Sisäilmatutkimus 2017.

>>Läs mer om våra förslag till satsningar på trygghet och välbefinnande. (fi)

>>Riksdagsvalet 2019: Kolla in kandidater med lärarbakgrund i din valkrets.

Text Salla Hongisto
Bild: Leena Koskela