• logo
  • logo

Inneluftproblem på arbetsplatsen? OAJ tipsar vad föreståndare och chefer ska tänka på

24.10.2019 - 16:55 Nyheter
Illustration

Inneluftproblem är tyvärr alltför vanliga i daghem, skolor och läroanstalter. OAJ:s arbetslivsombudsman sammanställde en checklista för hur man går till väga vid inneluftproblem. Som bäst pågår OAJ:s temaläsår för välbefinnande i arbetet och novembertemat är arbetsmiljön.

Det allra viktigaste vid inneluftproblem är att man tar allvarligt på saken, säger Riina Länsikallio som är OAJ:s arbetslivsombudsman.

– Enligt arbetarskyddslagen och annan lagstiftning har chefen skyldighet att se till att arbets- och lärmiljön är hälsosam och säker.

Personalen är i sin tur skyldig att rapportera om eventuella brister och behov av förbättringar i arbetsförhållanden.

– När chefen får anmälan om inneluftproblem måste saken underöskas och åtgärder vidtas för att brister och missförhållanden ska korrigeras. I praktiken ska chefen skriftligen föra ärendet vidare både till arbetsgivaren och till fastighetsrepresentanterna, säger Länsikallio.

Rektorer och chefer - så här ska du gå till väga vid inneluftproblem:

  •     Ta symtomen på inneluftproblem på allvar. Hänvisa den anställda till företagshälsovården och eleven till hälsovårdaren för att bedöma situationen. Kom ihåg att hälsoinformation är konfidentiell information.
  •     Rapportera alla inneluftproblem till din egen chef, arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige. Begär att byggnaden eller utrymmet undersöks med hjälp av en expert på hälsoriktigt byggande.
  •     Rapportera problemen till fastighetsägarens representant för att åtgärda situationen. Om möjligt ska du i anmälan specificera utrymmet eller vilken del av byggnaden det gäller. Kontrollera vilka åtgärder som tidigare har gjorts.
  •     Föreslå att man bildar en yrkesövergripande arbetsgrupp för inneluftfrågor för att främja den aktuella saken eller ta ärendet till en arbetsgrupp som redan finns.

Engagera dig i temaåret för välbefinnande i arbetet

OAJ har utlyst pågående läsår som temaår för välbefinnande i arbetet. I november lyfter vi fram arbetsmiljön.

Vi utmanar också arbetsgivare att satsa på arbetshälsa och fram till slutet av oktober har nästan 60 arbetsgivare runt om i landet antagit utmaningen. OAJ erbjuder dem konkreta tips för hur man förbättrar välbefinnandet i jobbet.

– Det finns fortfarande tid att engagera sig. Välbefinnande på jobbet är allas gemensamma angelägenhet och vi vill stödja arbetsgivarna att göra förbättringar. Vi kommer till exempel att skicka dem en lista med kriterier för bra byggnader för daghem, skolor och läroanstalter samt råd om hur man hanterar inneluftproblem, säger Länsikallio.

Mer om att åtgärda inneluftproblem:

Mer om att bygga en säker arbetsmiljö:

Text Salla Hongisto
Foto: Leena Koskela

Läsårstema 2019-2020: Må bra i arbetet

Läsåret 2019-2020 satsar vi extra mycket på välmående i arbetet. Du ska må bra i arbetet och vi vill ge dig verktyg för bättre ork! Vi har nya medlemsförmåner som anknyter till arbetshälsan och vi lyfter fram olika arbetslivsteman under läsåret.

Må bra i arbetet