Internationellt toppmöte i Finland: Undervisningsministrar och lärarorganisationschefer från mer än 20 länder på plats

14.03.2019 - 14:16 Nyheter
Illustration
ISTP-mötets ministrar tillsammans med OAJ:s ordförande Olli Luukkainen (första raden, tredje från vänster) och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (i mitten).

OECD:s och världslärarorganisationen EI:s toppmöte ordnas den 14–15 mars i Dipoli, Esbo. Undervisningsministrar och lärarorganisationschefer från hela världen har samlats för att bland annat diskutera småbarnspedagogik och hållbarhetsutmaningar inom utbildningen.

Finland är det första nordiska landet som ordnar det internationella toppmötet för undervisningsministrar och lärarorganisationer. OECD:s och världslärarorganisationen Education International EI:s årliga toppmöte International Summit on the Teaching Profession (ISTP) den 14–15 mars ordnas nu för första gången i Norden.

Lösningar genom diskussioner

Det är Undervisnings- och kulturministeriet som tillsammans med OAJ ordnar det två dagar långa toppmötet. Teman för mötet är småbarnspedagogik, delat och engagerande ledarskap samt hållbarhetsutmaningar inom utbildningen.

Allt som allt är deltagarna omkring 280 och från hela 27 länder då man räknar med Education Internationals delegation.

Toppmötet diskuterar också hur man vid utbildningsreformer ska få olika aktörer att samarbeta effektivt.

Nästan rekordmånga deltagarländer till Finland

I år deltar undervisningsministrar/vice ministrar tillsammans med ordförande eller vice ordförande för lärarorganisationer från bland annat Belgien, Sydkorea, Georgien, Hong Kong, Spanien, Irland, Storbritannien (och Skottland), Lettland, Moldavien, Portugal, Polen, Sverige, Singapore, Slovenien, Schweiz, Tjeckien, Ryssland, Vietnam och Estland.

Utöver de ordinarie deltagarna finns även observatörer från Tyskland, Holland, Danmark och Frankrike på plats.

Småbarnspedagogiken nytt tema på agendan

I år lyfter man på Finlands initiativ fram småbarnspedagogiken som ett nytt tema på mötesagendan. Det finns stora skillnader i hur man ordnar småbarnspedagogiken i de olika deltagarländerna, men utmaningarna är långt de samma. Med vilka åtgärder får man flera barn att delta i småbarnspedagogiken så att skillnaderna i lärresultaten utjämnas? Hur förbättra småbarnspedagogikens kvalitet så att barnen får en så bra grund som möjligt för lärandet?

I samband med hållbarhetsutmaningar inom utbildningen diskuteras också klimatförändringen, invandringen och digitaliseringen.

OAJ:s egen fackorganisationsträff

På onsdagen hölls en så kallad pre-summit där mötesdeltagarna deltog i olika program. Närmare 150 gäster deltog i de sammanlagt sju skol- och dagisbesöken som ordnades.

OAJ ordnade en skild träff för lärarorganisationernas ordförande.

ISTP: 

  • International Summit on the Teaching Profession är ett toppmöte för länder som ligger i Pisa-toppen. Mötet pågår i Finland 14–15.3.2019.
  • Toppmötet som har hållits sedan år 2011 har från första början haft som princip att ett land kan vara med som officiell deltagare endast då både undervisningsministern eller vice ministern och en ordförande/vice ordförande för en lärarorganisation deltar. Med det här vill man trygga samarbetet mellan politiska beslutfattare och lärarorganisationerna.
  • ISTP-mötena inleddes på initiativ av Arne Duncan, dåvarande undervisningsminister i USA. De två första mötena ordnades i New York åren 2011–2012. Mötet har också ordnats i Nederländerna, Nya Zeeland, Kanada, Tyskland, Storbritannien och Portugal.

Text: Airi Vuolle
Bild: UKM

Dela