Kandidater oroade över sjunkande utbildningsnivå och kortsiktighet i politiken

25.01.2019 - 16:27 Nyheter
Illustration
Från vänster politikerna Mikaela Nylander, Amanda Pasanen, Veronika Honkasalo, Oscar Hätinen, Anette Karlsson och moderatorn Mattias Fagerholm.

FSL tog idag pulsen på fem kandidater som vill vara med och bestämma i nästa riksdag. Diskussionen på Educa fokuserade på hur man ska betala tillbaka skulden till skolan och utbildningen. Alla var överens om att det måste bli en kursändring.

De senaste regeringarna har skurit ned rejält i finansieringen för utbildningen. I Educas första valdebatt som ordnades på fredagen tog man fasta på det här och ställde frågan hur man ska betala tillbaka skulden. I riksdagsvalsdebatten som ordnades av Finlands Svenska Lärarförbund FSL deltog Mikaela Nylander (SFP), Amanda Pasanen (De Gröna), Veronika Honkasalo (VF), Oscar Hätinen (C) och Anette Karlsson (SDP).  

Alla fem var överens om att pengar måste satsas på utbildning och fostran.

– Alla partier måste komma överens om att vända skutan och börja satsa. Vi efterlyser långsiktighet, satsningar på grundfinansiering och helhetstänk. Beslut som tas för småbarnspedagogik och skolan återspeglar sig längre fram i alla utbildningsstadier, inledde Mikaela Nylander. 

Också Samlingspartiet hade inbjudits till debatten men kunde inte medverka. Debattörerna på plats försökte inte peka finger åt just den sittande regeringen, för alla de representerade partierna har medverkat i en regering som dragit åt svångremmen för utbildning och fostran.

Amanda Pasanen konstaterade ändå att den nuvarande regeringen har missat att utbildning är det viktigaste i kampen för att motverka utslagning och arbetslöshet.

Riksdagsvalet ett utbildningsval

Det var tidningen Lärarens nya chefredaktör Mattias Fagerholm som modererade debatten. Han frågade Oscar Hätinen som var ensam regeringsrepresentant på plats vad han anser om regeringens linje.

– Vi centerstuderande har nog kritiserat utbildningsnedskärningarna. Ändå ska vi komma ihåg att den offentliga finansieringen är på toppnivå internationellt sett. Men valet är nog ett utbildningsval, konstaterade Hätinen.

Debattörerna efterlyste också en gemensam syn över partigränserna i frågor som gäller utbildning och fostran.

– Vi är oroliga över att kunskapsnivån sjunker. Nya generationer har en lägre utbildningsnivå än tidigare. Lilla Finland klarar sig inte i världen om kunskapsnivån sjunker, sade Anette Karlsson.

Satsning redan på småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken och grundskolan är helt avgörande för studier och utbildning längre fram. Det talades om den subjektiva dagvårdsrätten, en avgiftsfri småbarnspedagogik på deltid och en tvåårig förskola. Alla var överens om att många dagisgrupper och skolklasser är för stora och fyra ville gärna se en maximigräns för grupperna. Här var Mikaela Nylander av en annan åsikt.

–  Maximi blir lätt minimi. Vi har ofta sett att sådant slår fel, konstaterade Nylander.

Veronica Honkasalo sade för sin del att trenden är att man vill ha stora skolor, men hon ser hellre att dagis och skola är nära hemmet. Hon konstaterade också att som kommunalpolitiker har hon sett att lärarna inte får delta i den offentliga debatten.

– Det har kanske sagts från högre nivå att lärarna inte ska delta i skoldebatten. Det är fel och jag tycker att lärare, elever och studerande borde få säga sitt och bidra till debatten.

Vad ska man ta av

Det är lätt att sitta här och lova guld och gröna skogar, men vad ska man då välja bort för att få de befintliga medlen att räcka till, frågade Mattias Fagerholm. Här nämndes främst företagsstöden och beskattningen.

– Det är kanske inte rätt läge att till exempel sänka arvsskatten för miljonarv. Skattesmitning ska också göras svårare, menade Anette Karlsson.

Oscar Hätinen skulle kanske främst blicka mot företagsstöden och Amanda Pasanen lyfte dessutom upp klimatförändringen.

– Vi stöder industrin med flera hundra miljoner euro. Nu hoppas jag att företagsstöden ses över och speciellt för industri som smutsar ned.

Lördagens stora partiledardebatt

På lördagen den 26 januari klockan 11.30–13.00 korkar politikerna den intensiva valvåren. Då ordnar OAJ sin stora valdebatt och med på scen är finansminister Petteri Orpo, Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho, europarlamentariker Jussi Halla-aho och riksdagsledamöterna Jukka Gustafsson, Pekka Haavisto, Anna-Maja Henriksson, Sari Essayah, Tuomo Puumala och Hanna Sarkkinen. Debatten sänds också direkt på OAJ:s Facebooksida för er som inte kan följa med på ort och ställe.

Text: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Dela