Lärarna går i pension i jämn takt

11.01.2019 - 13:43 Nyheter
Illustration

Lärarna går i pension i synnerligen jämn takt under de tio närmaste åren. Till exempel kommer var tredje klasslärare att gå i pension senast år 2028.

Under de följande tio åren kommer knappt 170 000 personer att gå i pension från kommunsektorn vilket är nästan en tredjedel av alla kommunanställda.

Prognosen från pensionsbolaget Keva är helt förväntad beträffande lärarkåren, säger Vesa Ilves som är forskare vid OAJ.

– Antalet lärare som går i pension är ganska jämnt varje år, siffrorna är på inget sätt dramatiska. Prognosen visar också att lärare som tidigare valde en lägre pensionsålder och som går i pension enligt planen, är för varje år till antalet allt färre i arbetslivet. När lärargrupperna jämförs med varandra framgår även karriärcirkulationen; utbildningssektorns chefer är äldre än andra och i chefsgruppen går flest personer i pension under de närmaste åren, beskriver Vesa Ilves.

Fram till år 2028 kommer mer än hälften (52,7%) av utbildningssektorns chefer, skolledarna, att gå i pension. Mer än en tredjedel av lärarna och andra sakkunniga inom utbildningssektorn (38,2%) och likaså speciallärarna (35,6 %) går i pension under de tio närmaste åren.

Inom loppet av tio år går nästan en tredjedel av klasslärarna (32,3%), knappt en tredjedel av högstadielärarna och gymnasielärarna (29,2%) och en fjärdedel av lärarna inom småbarnspedagogik (25,8%) i pension.

Fram till år 2038 har över 40 procent av dagens klasslärare gått i pension.

Allt fler kommunanställda når ålderspensionen jämfört med början av 2000-talet. Dessutom närmar sig tiden för då man går i invalidpension den faktiska pensionsåldern och i synnerhet går man då oftare i delinvalidpension än i invalidpension.

Anställda inom utbildningssektorn går mindre i invalidpension och delinvalidpension än i kommunala sektorn i genomsnitt.

Läs mera här om Kevas prognos på pensionsavgång inom kommunsektorn och staten 2019–2038.

Bild Leena Koskela

Dela