Lärarna inom småbarnspedagogik firade stort i helgen

24.09.2019 - 11:40 Nyheter
Illustration
Ordföranden Olli Luukkainen och undervisningsminister Li Andersson på Barnträdgårdslärardagarna.

Det fanns mycket att fira när Barnträdgårdslärardagarna ordnades i Lahtis i helgen. Det var förbundets 100 års-jubileum och samtidigt kunde man glädjas över att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid ska återinföras och att daghemspersonalen ska bli större i förhållande till antalet barn.

Undervisningsminister Li Andersson lyfte vid öppningen av Barnträdgårdslärardagarna i Lahtis den 21–22 september fram flera goda nyheter om småbarnspedagogiken. Barnträdgårdslärarförbundets Anitta Pakanen och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen berömde också i sina tal kursändringarna.

– Så som överenskommits i budgetmanglingen har regeringen redan påbörjat arbetet med att återställa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid och se över daghemsgruppernas storlek.

– Barnets rätt till småbarnspedagogik kan inte och får inte vara beroende av föräldrarnas arbetsmarknadsstatus eftersom småbarnspedagogik främjar jämlikhet i utbildningen. Ett mindre relationstal för personalen i förhållande till antalet barn gör det lättare att mera individuellt beakta barnen och vidare främjas personalens välbefinnande. Båda reformerna kommer att träda i kraft den 1 augusti nästa år, sade Li Andersson.

Målet ett löneprogram och övergång till lärarnas kollektivavtal

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen gav ett arbetsmarknadsinriktat tal som började med beröm för regeringen.

- Vi har nästan samma syn med regeringen vad gäller utvecklandet av småbarnspedagogiken. Vi uppskattar att beslut som redan fattats om bland annat personalens behörigheter kvarstår. Andelen lärare inom småbarnspedagogik som har fått universitetsutbildning kommer att öka i daghemmen och ett särskilt tack går till dem som förhandlat om regeringsprogrammet, sade Luukkainen.

Luukkainen påminde om att avtal som förhandlas fram vid arbetsmarknadsborden undertecknas av de förhandlande parterna. Men när demokratiskt valda beslutsfattare tar utbildningspolitiska beslut, kan OAJ och BTLF bara göra påverkansarbete. Fackföreningar är inte förhandlande parter i det sammanhanget.

– Ingångslönen för lärare inom småbarnspedagogik som har fått universitetsutbildning är i kommunala daghem 2 367 euro och i privata daghem bara 2 214 euro. Det är klart att lönerna inte är på rätt nivå. Så jag vädjar till statsmakten: Blanda er inte i arbetsmarknadspolitiken, men ge pengar till kommunsektorn och särskilt till småbarnspedagogiken, hälsar Luukkainen.

Han lyfte också fram chefernas löner. Lönen för kommunala daghemsföreståndare börjar från 2 664 euro trots att magistersexamen småningom förutsätts.

Luukkainen berättar vidare att det är oerhört svårt att vid förhandlingsbordet få högre förhöjningar än den allmänna linjen och att det åtminstone inte lyckas utan ett löneprogram. Så man är tvungen att fundera på alternativ.

– Om daghem stängs och studentexamensprov blir okorrigerade så skulle det märkas i samhället. Om alltså OAJ skulle vidta sådana åtgärder. Men jag agiterar inte för en strejk, utan vi strävar efter avtal, slår Luukkainen fast.

OAJ förhandlar bland annat om att få lärarna inom småbarnspedagogik att omfattas av lärarnas UKTA-avtal istället för det allmänt kommunala avtalet.


Foto: Nina Kaverinen


 

Dela