Många lärare är utmattade – det är viktigt att kunna tala om saken

10.05.2019 - 14:50 Nyheter
Illustration
Välmående lärare är en hjärtesak för Marja Hänninen-Helin.

OAJ:s fullmäktigeledamot Marja Hänninen-Helin önskar att man kunde tala om välmående i arbetet lika naturligt som om hälsosam kost. OAJ sätter arbetsvälbefinnande i fokus nästa läsår.

I augusti då ett nytt läsår inleds börjar också OAJ:s temaår med välmående i arbetet. En av nyckelpersonerna bakom satsningen är Marja Hänninen-Helin som sitter i OAJ:s fullmäktige. Marja är nu invald för tredje gången och vid varje fullmäktigemöte under de gångna åtta åren har hon hållit anförande om välbefinnande i arbetet.

Många lärare är överarbetade och OAJ borde bidra till att man mera än idag diskuterar problem och söker lösningar.

- Frågan är så viktig att jag lämnade in ett klämförslag och många lärare backade upp mig.

Tillsammans gjorde de sedan en framställan om att välbefinnande i arbetet ska främjas starkt i OAJ:s verksamhet.

- Vi vill att man börjar prata om välmående och ork i arbetet och att frågan tas på allvar! Tidigt ingripande är bättre än utbrändhet.

Våga diskutera

Marja Hänninen-Helin önskar att ämnet kommer att diskuteras i alla arbetsgrupper och forum, och att beslutsfattarna också tar saken seriöst.

- I förra veckan besökte jag en lärarträff och pratade då om välmående i en och en halv timme. Efter tillställningen kom många fram och sade att de gärna hade lyssnat ännu längre. Jag har märkt att välmående är något man ännu inte så gärna talar om vid kaffebordet i lärarrummet. Det finns kanske någon skamkänsla med att inte orka, att inte fixa saken.

Hänninen-Helin diskuterade också arbetshälsa vid OAJ:s fullmäktige den här veckan, eftersom hon är ordförande för styrelsens arbetsgrupp för välmående i arbetet.

Gruppen träffas varje månad och bereder frågor som gäller välmående i arbetet, trygghet och arbetslivskvalitet. Gruppen ger OAJ information om de utmaningar som de olika lärargrupperna står inför och kommer också med idéer samt ger respons på material som OAJ-kansliet arbetar fram.

Barn som inte kan hjälpas i skolan

Marja Hänninen-Helin är rektor för Keljonkankaan koulu i Jyväskylä och hon vet att lärarens arbete har blivit allt mer krävande. Också den nya läroplanen har delvis upplevts betungande.

Under de senaste åren har lärarnas ork testats på grund av inneluftproblem och att elever med utmanande beteende har blivit fler.

- De här barnen behöver hjälp och vård som skolan inte kan ge. Det här är ett stort problem i dagens samhälle.

Från grundskolans högre klasser kommer signaler om det finns allt fler deprimerade och nedstämda pojkar i skolan. I daghem och nybörjarklasserna upplever man att det finns barn som verkligen har svårt att följa reglerna och som inte kan koncentrera sig.

När man satsar på välbefinnande måste man också komma ihåg chefernas roll.

- En del av problemet är att cheferna inte har tillräckligt med tid för pedagogiskt ledarskap, konstaterar Marja Hänninen-Helin.

OAJ:s fullmäktige samlades i Helsingfors den 8-10 maj.

Text: Tiina Tikkanen
Bild: Jarkko Mikkonen