”Känns toppen” – Marjut Koukkula valdes till andre vice ordförande för fullmäktige

13.11.2019 - 18:45 Nyheter
Illustration
Klassläraren Marjut Koukkula valdes till fullmäktigeledningen.

Fullmäktige valde idag Marjut Koukkula till sin andre vice ordförande. Hon blev fullmäktigeledamot våren 2018 och säger att hon är glad över att få vara med och ta beslut och påverka organisationens framtid.

OAJ:s tre dagar långa fullmäktigemöte inleddes idag. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen talade vid öppningen om den kommande avtalsrörelsen och konstaterade att den blir tuff. 

– Snart är vi mitt uppe i en av de senaste decenniernas svåraste avtalsrörelser och det finns ett reellt strejkhot. Vi kräver ett löneprogram, att lärarna inom småbarnspedagogik överförs till UKTA-avtalet och att kiky-timmarna kompenseras, sade Luukkainen. 

Han tog också upp den organisationsreform som står för dörren. 

– Organisationsstrukturen har i sin nuvarande form kommit till vägs ände; för den enskilda medlemmen är påverkansvägarna för krokiga och långa. Det är er uppgift att ändra på det här, konstaterade Luukkainen. 

  • Du kan läsa mera i Ollis blogg (fi).

Idag valde fullmäktige Marjut Koukkula till sin andre vice ordförande. Hon är klasslärare och arbetar också tillfälligt som rektor. Koukkula tar över efter Katja Järvinen

”Känns toppen”

Marjut Koukkula tar emot sitt nya uppdrag med glädje. Som vice ordförande för fullmäktige har hon dessutom rätt att närvara och uttala sig vid OAJ:s styrelsemöten.  

– Det känns toppen! Det kändes redan viktigt att bli invald till fullmäktige efter att ha arbetat på den lokala och regionala nivån. Och nu fick jag en enastående chans att ännu starkare få påverka viktiga beslut och linjedragningar, sade Koukkula.

Att vara med i den riksomfattande verksamheten har fått henne att på riktigt inse hur mångsidigt arbete OAJ gör. 

– Jag har inte tidigare till fullo förstått hur mycket man arbetar vid OAJ-kansliet och till exempel i de olika kommittéerna för medlemmarnas bästa. Samtidigt har tanken på lärarskapet som en gemensam nämnare blivit allt klarare. Jag tänker inte bara på att driva den egna lärargruppens intressen, utan synen på intressebevakningen har definitivt vidgats. 

Jag har inte tidigare till fullo förstått hur mycket man arbetar vid OAJ-kansliet och till exempel i de olika kommittéerna för medlemmarnas bästa.

OAJ:s fullmäktigemöte 13–15.11.2019

  • OAJ:s fullmäktige är organisationens högsta beslutsfattande organ. Till fullmäktige väljs 150 ledamöter och 150 vice medlemmar.  Bekanta dig med fullmäktige
  • Här kan du läsa tidigare fullmäktige-nyheter.


Text: Heikki Pölönen
Foto: Jarkko Mikkonen