En stor del av OAJ:s e-tjänster för medlemmarna är stängda mellan 1 - 15 juni. Läs mera. 
Kontaktformulären fungerar normalt.

Med nya medlemskortet 2020–2022 får du rabatt från St1

20.11.2019 - 12:10 Nyheter
Illustration

Från årsskiftet får medlemmarna rabatt på bränsleköp från St1. Varför har vi bytt samarbetspartner? Läs sex frågor och svar om den nya medlemsförmånen.

Var och hur får du medlemsrabatten?

Som OAJ-medlem får du rabatt från St1 och bemannade Shell-stationer runt om i landet. Observera att rabatten inte gäller Shell Express. Du får även produktrabatter i HelmiSimpukka.

Visa upp det nya medlemskortet för åren 2020–2022 i kassan eller mata in kortet före köp vid automat. På kortet finns en magnetremsa som aktiverar förmånen.

Du får också rabatt på eldningsolja. Vid beställning ska du uppge medlemskapet i OAJ. Du kan beställa per telefon på nummer 0800 166 266 eller på webben.

Varför lönar det sig att registrera kortet på St1:s webbplats?

När du registrerar ditt kort på www.omatsivut.st1.fi får du info om tilläggsförmåner och kampanjer plus en överraskningsförmån. St1 webbsidan öppnas i december. Det är lätt att registrera kortet; du ska bara fylla i det 16-siffriga numret som finns på kortet (Rekisteröi järjestökorttisi).

Varför byttes samarbetspartnern till St1?

OAJ:s styrelse tog beslutet efter grundligt övervägande och valet föll på en ansvarsfull och inhemsk samarbetspartner. Nu blir dessutom rabattställena flera och den geografiska spridningen större. Den nya medlemsförmånen gäller 1.1.2020–31.12.2022.

Varför erbjuder OAJ fortsättningsvis en bränsleförmån? Det rimmar illa med tanke på klimatförändringen.

Givetvis är vi oroliga över klimatförändringen. Därför valde vi ett så etiskt och hållbart alternativ som möjligt med tanke på miljön. St1 är en föregångare i ansvarsfrågor och motarbetar klimatförändringen bland annat genom att medverka i skogsodlingsprojekt i Marocko, geotermiskt kraftverk i Otnäs och i etanolframställning av bioavfall i Tavastehus. Läs mera på www.puhdastavoimaa.fi.

Vår medlemsenkät visar att bränslerabatten är en uppskattad medlemsförmån som används mycket. Många lärare i Finland måste använda egen bil till långa arbetsresor eftersom det inte finns kollektivtrafik att tillgå.

Deltar OAJ i arbete för att motarbeta klimatförändringen?

OAJ har redan i flera år deltagit i WWF:s Green Office -verksamhet och i olika utvecklingssamarbetsprojekt som också haft miljötemat på agendan. Läs mera(fi). Vi har också deltagit i många evenemang och tillställningar där man konkret har försökt hitta lösningar till att dämpa klimatförändringen. Nu öppnar sig nya projekt i och med nya samarbetspartnern St1. Vi informerar närmare då vår andel klarnar.

Jag har tidigare utnyttjat Teboil-bränsleförmånen som nu upphör. Vad ska jag tänka på?  

Om du också i fortsättningen vill använda Teboil kan du ansöka om deras eget stamkundskort. Men pröva också gärna ST1 eller Shell-stationer.

Organisationsombudsman Kaj Raiskio svarade på frågorna.

Dela