NLS samlas på Åland – avstamp inför EI:s världskongress

21.05.2019 - 15:34 Nyheter
Illustration
Finland är ordförandeland och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen ordförande för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS år 2019. Årets tema är framtidens utmaningar och hur lärarfacken ska tackla dem.

De nordiska lärarorganisationerna är samlat till vårmöte i Mariehamn. Utöver de nationella frågorna diskuterar NLS också en eventuell nordisk samsyn inför EI:s världskongress i juli.

Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS håller sitt vårmöte på Åland den 21–22 maj. Under det två dagar långa mötet talar man också både på och utöver det formella mötet om frågor i anslutning till EI:s världskongress i Bangkok den 21–26 juli.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen, i år även ordförande för NLS, konstaterar att det är viktigt att de nordiska länderna tillsammans ställer målen för Bangkok-mötet.

– Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam syn för att främja saker som är viktiga för oss. Det här kräver reflektion, öppenhet och flexibilitet av oss alla. En del frågor på EI-kongressen går hand i hand med frågor som också är viktiga för ETUCE och NLS och därför måste vi se till helheten, konstaterar Luukkainen.

Luukkainen nämner oro över bland annat att man i en del länder håller på att rasera grunden för västerländsk demokrati och rättsstatstänkande.

– Se bara på till exempel Ungern, Rumänien och USA. Här ändras och tolkas lagar rätt godtyckligt. En sådan utveckling kan vi väl inte acceptera, sade Luukkainen.

Lärarprofessionen ska förstärkas

En av resolutionerna på Bangkok-mötet gäller lärarprofessionen. Johanna Jaara Åstrand som är ordförande för Lärarförbundet i Sverige anser att de nordiska länderna ska använda sitt inflytande och påverkan för att föra fram betydelsen av lärarnas kunskapsgrund.

– I Norden har vi förmånen att ha stark lagstiftning som tryggar lärarnas roll och betydelse i samhället. Men det här är långt ifrån sant överallt. Vi kan fundera på hur vi kan vi hjälpa till med att stärka lärarrollen i andra länder, konstaterade Johanna Jaara Åstrand. 

I Sverige jobbar man stenhårt på att få ett professionsprogram för lärarna. Här har Lärarförbundet en klar linje.

– Vi kan inte möta lärarbristen med att sänka kraven på vem som kan stå i ett klassrum, sade Johanna Jaara Åstrand.

NLS på Åland

Det är nu första gången som NLS är samlat till styrelsemöte på Åland. Finland är ordförandeland år 2019 och NLS-styrelsen kommer utöver det officiella mötet att få bekanta sig med den åländska skolan och med Ålands lagting.

Text: Minna Rosenström
Bild: Mattias Fagerholm