OAJ och Suomen Messut: Aito Avioliitto (Äkta äktenskap) deltar inte i Educa-mässan

11.01.2019 - 17:16 Nyheter
Illustration

OAJ och Suomen Messut diskuterade redan före årsskiftet ovanligt ingående om föreningen Aito Avioliittos (Äkta äktenskap) deltagande i Educa 2019. Idag den 11 januari har arrangörerna beslutat att annullera föreningens deltagande.

Educa är i första hand ett utbildningsevenemang och nätverkandeforum för lärare och andra som arbetar inom utbildningssektorn. I princip kan företag och organisationer som verkar i enlighet med lagen anmäla sig som utställare.

Före Aito Avioliitto (Äkta äktenskap) godkändes som utställare fördes noggranna diskussioner om evenemangets karaktär, värderingar och villkoren för att delta. Uppskattningen var då att föreningen kan medverka ifall den förbinder sig till dessa principer.

– Till följd av stor respons av våra medlemmar, organisationsaktiva och andra medverkande måste OAJ utvärdera situationen på nytt. Vi lyssnade, gick genom helheten och kom fram till att Aito Avioliitto (Äkta äktenskap) inte deltar i Educa-mässan, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Arrangörerna OAJ och Suomen Messut vill trygga en lyckad mässa och vill inte att en enskild utställare tar uppmärksamheten - fokus ska vara på det digra och högklassiga programmet.

Luukkainen betonar att OAJ:s arbete styrs av likvärdighet och rättvisa.

– Till läraryrkets och evenemangets värderingar hör tolerans och respekt för individens rättigheter och valfrihet. Dessa värderingar beaktas givetvis i det officiella programmet. Aito Avioliitto skulle delta endast som utställare, men var inte i något skede med i det officiella programmet, säger Luukkainen.

Educa-mässan 25–26 januari 2019

Educa 2019 ordnas i Helsingfors Mässcentrum fredag och lördag den 25–26 januari. Mässan har fritt inträde och medverkande organisationer finns uppräknade på www.educamessut.fi.

Dela