OAJ beredd att bestrida avtalsbyte vid yrkesinstitut

11.10.2019 - 12:50 Nyheter
Illustration

Ett yrkesinstitut har överfört sina trafiklärare till ett förmånligare kollektivavtal. OAJ godkänner inte det här och förhandlingsdirektör Petri Lindroos säger att ärendet går vid behov vidare till arbetsdomstolen.

Ylä-Savon ammattiopisto, Ysao, har överfört yrkesinstitutets trafiklärare från lärarnas kollektivavtal (UKTA) till det allmänna kommunala kollektivavtalet (AKTA). Det gäller logistikbranschens lärare vars arbetsuppgifter reducerades till enbart körkortsundervisning innan övergången.

Petri Lindroos som är förhandlingsdirektör vid OAJ, menar att yrkesinstitutets agerande är ett avtalsbrott.

– Vi godkänner under inga omständigheter den här typen av avtalsshoppande. Trafiklärarna hör till institutets undervisningspersonal och kan inte omfattas av ett annat avtal än UKTA. Om ärendet inte kan lösas genom förhandlingar på central nivå tar vi frågan till arbetsdomstolen, säger Lindroos.

Han säger att det är frågan om avtalstillämpning som inte påverkas av det faktum att verksamheten övervakas av en utomstående instans som Transport- och kommunikationsverket.

– Det finns också extern övervakning i andra branscher inom yrkesutbildningen, till exempel i el-branschen. Inte heller här har det påverkat, och bör inte heller påverka, lärarnas anställningsvillkor, säger Lindroos.

Nyheten spreds måndagen den 8 oktober i bland andra tidningarna Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen och Keskisuomalainen.

– Det är bra att tillvägagångssättet i nämnda yrkesinstitut lyfts fram i offentligheten. Det här kan bli ett betydande prejudikat som avskräcker andra läroanstalter från att försöka spara på bekostnad av lärarna, säger Lindroos.

Text: Heikki Pölönen

Foto: Leena Koskela