OAJ eftersträvar ett löneprogram, byte av avtalsområde och att kiky-timmarna slopas

11.12.2019 - 14:03 Pressmeddelande
Illustration

Undervisningssektorns Fackorganisation har spikat sina förhandlingsmål. OAJ eftersträvar ett löneprogram för de utbildade kvinnodominerade branscherna, att få lärarna inom småbarnspedagogik över till lärarnas avtal i kommunsektorn och att arbetstidsförlängningen slopas.

OAJ:s styrelse spikade organisationens förhandlingsmål vid sitt möte den 10–11 december. 

– Det behövs ett löneprogram över flera avtalsperioder för att trygga förtjänstutvecklingen i den offentliga sektorn. Det här utöver löneförhöjningar på minst den allmänna nivån och riktade löneförhöjningar nästa avtalsperiod. Inkomstnivån är lägre för sakkunniga och chefer i den offentliga sektorn än i privatsektorn trots samma utbildning och trots att arbetet är oerhört krävande i den offentliga sektorn. Till exempel måste ingångslönen för personer med högre högskoleexamen lyftas till 3 000 euro, kräver OAJ:s ordförande Olli Luukkainen

– Lönen är en central faktor då man jämför den offentliga sektorns konkurrenskraft med privatsektorns. Kommunsektorn producerar den viktigaste basservicen till alla medborgare och av till exempel lärarna krävs en hög utbildning och behörighet enligt lagstiftningen. Det är viktigt att den offentliga sektorn kan vara med och tävla om de bästa arbetstagarna, säger Luukkainen.

Alla lärare till samma avtal

OAJ vill få de kommunalt anställda lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som kommunsektorns andra lärare; en övergång från det allmänt kommunala avtalet AKTA till UKTA för undervisningspersonalen. OAJ förhandlar om anställningsvillkoren för utbildningssektorn direkt med KT Kommunarbetsgivarna och vill vid samma förhandlingsbord förhandla om anställningsvillkoren också för lärarna inom småbarnspedagogik.

– Småbarnpedagogiken hör oskiljaktigt till helheten med tjänster för utbildning och fostran. Den nuvarande modellen är en kvarleva från den tiden då småbarnspedagogiken var en del av kommunens socialtjänster. Nu måste saken slutligen korrigeras, konstaterar Luukkainen.

– Vi vill också att kiky-timmarna slopas. Det var en tillfällig lösning att öka arbetsmängden utan ersättning och det går inte längre för sig, säger Luukkainen.

Resultat önskas förhandlingsvägen men organisationen har beredskap för konfliktåtgärder

– OAJ-medlemmarnas arbete värdesätts. Lärarnas och chefernas höga utbildning och deras krävande arbete måste uppmärksammas i vårens avtalsrörelse. Vi eftersträvar enat ett godtagbart förhandlingsresultat. Om förhandlingarna inte framskrider eller ger resultat är vi också beredda på konfliktåtgärder. Vårt främsta mål är givetvis att nå resultat förhandlingsvägen, säger Luukkainen.

OAJ lyfter även fram välbefinnande i arbetet i förhandlingarna; bland annat bättre arbetshandledning, mentorskap för unga lärare, att förena arbete och familjeliv samt att förebygga belastning i arbetet.

Alla avtal som gäller för OAJ-medlemmarna går ut i slutet av mars. Kommunsektorns förhandlingar kommer i gång i mitten av januari. I privata undervisningssektorn har OAJ över 10 000 medlemmar.

OAJ är med sina 118 600 medlemmar den största medlemsorganisationen i förhandlingsorganisationen FOSU och i centralorganisationen Akava. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är ordförande för FOSU.