OAJ vill få lärarnas löner och arbetsförhållanden i skick

31.07.2019 - 09:00 Pressmeddelande
Illustration

Lönerna måste fås upp inom utbildningssektorn och branschen bör locka med bättre arbetsförhållanden. OAJ vill också överföra lärarna inom småbarnspedagogik till att omfattas av utbildningssektorns avtal.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ vill få högre löner inom utbildningssektorn och bättre arbetsförhållanden för att trygga branschens attraktionskraft. Enligt OAJ:s ordförande Olli Luukkainen bör lönerna korrigeras med ett flerårigt löneprogram i syfte att höja ingångslönen till 3000 euro för dem som har avlagt en högre högskoleexamen.

– Läraryrket är fortfarande populärt. Ändå tyder färre sökande till lärarutbildningen på att arbete med undervisning och fostran inte lockar lika mycket som förr. Det är skäl att följa upp och granska saken mera ingående men utvecklingen tyder på att lönenivån, arbetsförhållandena och lärarens karriärutveckling inte lockar de unga i lika hög grad som tidigare.

Vid OAJ funderar man på hur tillgången till behöriga lärare ska tryggas under de kommande åren.

– Den blygsamma lönenivån är ett obestridligt faktum. Lönenivån för en lärare med högre högskoleexamen ligger under 3 000 euro i början av yrkeskarriären. Vidare måste också den ökade arbetsmängden och det allt större ansvaret beaktas i lönesättningen för cheferna.

Luukkainen påminner om att den kvinnodominerade utbildningssektorn har tillsammans med den övriga offentliga sektorn dragit sitt strå till stacken beträffande konkurrenskraftsavtalet som ökade arbetstiden och tidsbundet minskade semesterpenningen.

– I den kommande avtalsrundan vill vi ha kompensation för konkurrenskraftsavtalet. Det finns behov att granska både arbetstider och löner, konstaterar Luukkainen.

OAJ vill också överföra lärarna inom småbarnspedagogik till att omfattas av utbildningssektorns avtal. Enligt Luukkainen kan det på inget sätt motiveras att anställningsvillkoren för lärarna inom småbarnspedagogik fortsättningsvis definieras i andra än lärarnas avtal. OAJ anser att det här är en kvarleva från den tiden då småbarnspedagogik erbjöds som en del av kommunernas socialtjänster. 

– Lärarna inom småbarnspedagogik har den lägsta lönen bland lärargrupperna. Det är oskäligt att man dessutom förhandlar om deras arbetsvillkor vid andra förhandlingsbord än för övriga lärare, konstaterar Luukkainen.

Motivation i yrkesbanan

Olli Luukkainen föreslår att lärare både i början och i slutet av arbetskarriären systematiskt ska stödjas och han efterlyser också nya möjligheter att avancera.

– Lärarna kunde ha en mindre arbetsskyldighet det första arbetsåret.

Enligt Luukkainen kunde läraren i slutet av sin arbetskarriär använda en del av arbetstiden till att stödja och handleda yngre kolleger.

–  Överlag borde lärarkarriären ses över eftersom det idag finns få möjligheter att avancera. Den yngre generationen frestas kanske inte av att knoga på med likadana arbetsuppgifter år efter år. Det bör också finnas andra vägval än chefs- eller rektorsuppgifter som motiverar. Men också chefsuppdraget har blivit mindre lockande under de senaste åren på grund av stor arbetsbelastning och ökat ansvar, säger Luukkainen.

Tjänste- och arbetskollektivavtalen för OAJ-medlemmarna är i kraft fram till slutet av mars 2020. Olli Luukkainen är också ordförande för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Dela