OAJ on the Road: I fokus välmående i arbetet

29.08.2019 - 12:56 Nyheter
Illustration

OAJ lyfter fram välmående i arbetet under sin landskapsturné som har dragit igång. OAJ on the Road besöker sex orter runt om i landet och först i tur var Kajana.

OAJ:s landskapsturné har startat. Kajana var först i turen den 28 augusti och därefter Besöker OAJ S:t Michel 2.9, Sodankylä 5.9, Åbo 12.9, Kauhajoki 18.9 och Esbo 25.9. Rundan avslutas i Helsingfors den 4 oktober och träff med riksdagsledamöter.

– OAJ:s tema för det här läsåret är välmående i arbetet. Som fackförening vill vi stödja våra medlemmars välbefinnande och ork i arbetet. Vi ska också komma ihåg elever, studerande och själva arbetsmiljön. Vi utmanar arbetsgivare inom utbildningssektorn, det vill säga kommuner och läroanstalter, att satsa på arbetsvälbefinnande, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Under läsåret lyfter vi fram olika teman för att granska välbefinnandet inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. I augusti funderar vi på vad som gör lärarnas, forskarnas och chefernas arbete till ett drömyrke; vad grundar sig arbetsförmågan och arbetsvälbefinnandet på. Följande tema är arbetstiden och hur få tiden att räcka till för alla uppgifter.

Enligt Luukkainen är framför allt resurserna avgörande för välmående och ork i arbetet. Är undervisningsgrupperna passliga och är närundervisningen tillräcklig? Får elever i behov av stöd tillräckligt mycket handledning och har läraren tid att undervisa den övriga gruppen så att alla får lagom utmaningar?

– Det här vill vi diskutera med de beslutsfattare som vi träffar under landskapsbesöken. Vi frågar hur välmående, hälsa och trygghet beaktas i beslutsfattandet. Vi vill också höra hur det lokala samarbetet fungerar mellan OAJ-representanter och utbildningsanordnarna, säger Luukkainen.

– Vi träffar kommuninvånare på torg och i köpcentra. Vi påminner om att utbildningens kvalitet i hög grad beror på lokala beslut. Välmående skolor och daghem är allas angelägenhet, inte bara lärarnas, rektorernas och chefernas.

OAJ on the Road ordnas nu för nionde gången. På dagen ordnas en publiktillställning dit alla är välkomna och på kvällen en medlemsträff. Esbo-besöket ordnas i samarbete med Finlands Svenska Lärarförbund FSL.