OAJ kräver bindande lärardimensionering och en snabb reform av stöd för lärandet

31.07.2019 - 11:08 Pressmeddelande
Illustration

OAJ anser att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt stöder tryggheten i skolan eller interaktionen som främjar lärandet och kräver därför att en lärardimensionering fås med i lagstiftningen. Vidare bör trestegsstödet förnyas.

OAJ kräver vid skolstarten att den nya regeringen snabbt reformerar det så kallade trestegsstödet i den grundläggande utbildningen och lagstiftar om en lärardimensionering. Reformerna skulle avgörande främja elevernas och lärarnas ork vilket sin tur skulle återspeglas i lärandet, inlärningsresultaten och skolornas arbetsklimat.

– Den finländska grundskolan är fortfarande en av de bästa i världen och närskolan är trygg och bra. Till följd av de stora utbildningsnedskärningarna började emellertid jämlikheten i utbildningen naggas i kanterna och de regionala skillnaderna öka. Det nya regeringsprogrammet utlovar äntligen bättre tider för grundskolan, menar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Regeringens mål är att främja jämlikhet och kvalitet i utbildningen, förbättra inlärningsresultaten och minska ojämlikheten. Det här är positivt, men Luukkainen påminner ännu om två centrala åtgärder som nu delvis har glömts bort i regeringsprogrammet.

– Stödet för lärandet, det så kallade trestegsstödet, måste korrigeras. Bristerna är uppenbara, eftersom endast tre procent av lärarna i en OAJ-undersökning ansåg att stödresurserna är tillräckliga. Många kommuner har slopat specialklasser och smågrupper och eleverna har överförts till stora undervisningsgrupper utan stöd och speciallärare.

Enligt Luukkainen behövs bestämmelser om minimiantalet speciallärare.

– Undervisning i smågrupp bör utgöra en stödform vid sidan av andra stödformer. Många elever som får effektiverat stöd har behov av att undervisas i en liten grupp, även om så för en kortare tid. Rätten till undervisning i smågrupp borde vara lika stark som rätten att få gå i närskola, säger Luukkainen.

OAJ anser att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt stöder tryggheten i skolan eller interaktionen som främjar lärandet. Därför måste en lärardimensionering som reglerar antalet lärare per elev fås med i lagstiftningen. I nybörjarundervisningen skulle relationstalet till exempel vara 1:18 och från tredje klass 1:20. Den här reformen kan genomföras redan med 13 miljoner euro.

Lärardimensionering nämns inte med ett endaste ord i det nya regeringsprogrammet, men undervisningsministern har lovat att frågan utreds. I regeringsprogrammet utlovas en kartläggning av en reform av trestegsstödet.

OAJ stödjer förlängd läroplikt

OAJ förespråkar en förlängning av läroplikten och deltar i reformberedningen som inleds i höst. OAJ har föreslagit att läropliktsåldern höjs till 19 så att läroplikten inte upphör när examen fortfarande är på hälft.

– Undervisning i smågrupp bör utgöra en stödform vid sidan av andra stödformer. Många elever som får effektiverat stöd har behov av att undervisas i en liten grupp, även om det bara är för en kortare tid. Rätten till undervisning i smågrupp borde vara lika stark som rätten att få gå i närskola, säger Luukkainen.

– Det finns många kvistiga frågor vad gäller en förlängning av läroplikten och därför måste man reservera en tillräcklig förberedelsetid. Implementeringen behöver också en tillräcklig övergångstid. Det är frågan om en modig reform som kan jämföras med införandet av grundskolan. Övergången till grundskola började i norr och pågick under flera år. Kan läropliktsreformen börja i söder och framskrida norrut, undrar Luukkainen.

Närmare 60 000 förstaklassister och mer än en halv miljon grundskolelever inleder höstterminen under de kommande veckorna. Den vanligaste skolstarten är torsdagen den 8 augusti.

 

Dela