OAJ:s arbetstidsanvisningar för lärare inom småbarnspedagogik - planeringstiden fungerar exemplariskt i Lempäälä

28.01.2019 - 14:52 Nyheter
Illustration
Mirva Ritari är mer än nöjd över att kommunen lyssnade på daghemspersonalens åsikter och önskemål. Nu har vi en fungerande modell, säger hon.

Lärare inom småbarnspedagogik har nu möjlighet att använda cirka fem arbetstimmar i veckan till pedagogisk planering, utvärdering och utveckling. I Lempäälä koncentreras planeringstiden till en dag.

Mirva Ritari är en nöjd chef för småbarnspedagogik i Lempäälä. Kommunen har en modell för hur lärarna använder planerings-, utvärderings- och utvecklingstiden och modellen är så lyckad att personalen i alla daghem tackar för den.

Enligt modellen arbetar läraren inom småbarnspedagogik på onsdag eller torsdag en nio timmars dag. Läraren börjar arbeta senast klockan 8 och arbetar hela förmiddagen i barngrupp. På eftermiddagen används fyra timmar enbart till pedagogisk planering, utvärdering och utveckling.

– Det här betyder att teamet har fyra "hela" dagar och läraren behöver hoppa från en grupp till en annan, säger Ritari.

Veckans femte planeringstimme används för lärarnas gemensamma möte som kan hållas vilken dag i veckan som helst. Ritari är glad över att lärarna nu också har gemensam tid.

Försöket utvidgades till hela kommunen

Inledningsvis togs Lempäälä-modellen i bruk i ett dagis. Då responsen var bra beslutade kommunen att utvidga försöket till andra dagis. Nu används modellen i hela kommunen fram till slutet av maj när man ska utvärdera hur systemet har fungerat.

Ritari berättar att den nya modellen utarbetades när lärarna inom småbarnspedagogik klagade över att de inte hade tillräckligt med tid att vara i barngrupperna. Kommunen skickade ett frågeformulär till personalen för att få respons och förslag på hur man bäst skulle genomföra fem veckotimmar planering i veckan. Förslagen sammanställdes och endagsmodellen valdes till pilotförsök.

- Modellen fungerar eftersom lärarna har varit med om att utveckla den, säger Ritari.

I Lempäälä har planerings-, utvärderings- och utvecklingstiden, så kallad puu-arbetstid, genast från början införts i arbetsskiftsförteckningen. Också arbetsskiftsplaneringen utvecklas för att lärare och daghemsföreståndare inte ska överbelastas av planeringen.

Läs om de nya arbetstidsbestämmelserna på vår webbplats

OAJ har publicerat en broschyr om arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik. Broschyren delades ut på Educa-mässan och den kan också laddas ner här (pdf). 

Enligt de nya arbetstidsbestämmelserna ska cirka 13 procent av arbetstiden reserveras för planering, utvärdering och utveckling av småbarndomspedagogiken och förskoleundervisningen. Varje kommun måste ha anvisningar om hur man tillämpar avtalsbestämmelserna. OAJ-broschyren syftar till att harmonisera praxis.

Broschyren till nytta för medlemmarna

Kristiina Johansson, arbetsmarknadsombudsman vid OAJ, hoppas att OAJ-medlemmarna ska ha nytta av arbetstidsbroschyren när de diskuterar arbetstider och tidsanvändningen med sina chefer.

- Det lönar sig att kontakta förtroendemannen om det råder osäkerhet kring hur planerings-, utvärderings- och utvecklingstiden ska användas. Varje dagis måste följa kommunens anvisningar.

Johansson påpekar att OAJ:s anvisningar inte skiljer sig mycket från Kommunarbetsgivarnas. Med arbetstidsbroschyren vill OAJ uppmana sina medlemmar att samtala med chefen om arbetstidsbehovet för att trygga en efter omständigheterna tillräcklig planeringstid.

OAJ:s regional- och lokalföreningar kan också beställa den tryckta broschyren om arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik på adressen toimistopalvelut@oaj.fi.

Text och bild: Riitta Korkeakivi