OAJ:s fullmäktige tentade styrelsen om årsarbetstiden

15.11.2019 - 13:46 Nyheter
Illustration
Årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen bygger på frivillighet, betonade OAJ:s styrelsemedlem Kari Nieminen.

Årsarbetstiden i yrkesutbildningen och årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen debatterades flitigt redan vid vårens fullmäktigemöte. Samma saker är fortsättningsvis aktuella. OAJ:s styrelse fick många frågor om årsarbetstiden under torsdagens frågetimme i fullmäktige.

Som bäst pågår ett årsarbetstidsförsök i den grundläggande utbildningen som omfattar omkring 200 lärare. OAJ:s styrelse fick många frågor om just årsarbetstiden och avtalen under frågetimmen som ordnades vid fullmäktigemötet.

Försöksskolorna utvärderar om försöken ska fortsätta

Är medlemmarna pigga på årsarbetstidsförsök och varför vill man främja försöken, frågade ledamöterna av OAJ:s styrelse vid torsdagens frågetimme i fullmäktige.

Det finns knappast en majoritet som understöder försöken, men endast skolor som själva har valt att delta är med i försöken, konstaterade OAJ:s styrelsemedlem Jukka Sarpila.

– Under vårens lopp diskuterar man i försöksskolorna om det lönar sig att fortsätta försöken, konstaterade Sarpila.

Vidare konstaterade han att OAJ har talat med Kommunarbetsgivarna KT om den förtroendebrist som råder.

– I många skolor vill man inte delta i försöket eftersom man har ett svagt förtroende för arbetsgivaren.

I många skolor vill man inte delta i försöket eftersom man har ett svagt förtroende för arbetsgivaren.

Vägkost för att utveckla UKTA

Jukka Sarpila konstaterade också att man i fullmäktigegruppen som representerar de allmänbildande lärarna är på det klara med att inte heller det nuvarande arbetstidssystemet som baserar sig på undervisningsskyldighet är fullständigt.

– I det kommunala UKTA-avtalet finns saker som bör korrigeras. Jag önskar personligen och som styrelsemedlem att man i försöken får fram sådana saker som man konkret kan ha nytta av i problemlösningen och lärarnas intressebevakning.

Försöken utvidgas inte med all makt

Frågan om hur OAJ och KT går vidare med fullmäktiges önskan om att utvidga försöken ställdes också. Styrelsemedlemmen Kari Nieminen konstaterade att det finns beklagligt få ämneslärare med i försöken, men att styrelsen i det här skedet inte vidtar åtgärder tillsammans med KT för att ändra på saken.

– Årsarbetstidsförsöket i den grundläggande utbildningen baserar sig på frivillighet; skolans lärare ska understöda ett deltagande och lokalföreningen förhandlar fram ett lokalt avtal som ska godkännas av OAJ-styrelsen och KT, konstaterade Nieminen.

Texten fortsätter efter bilden.

petri-kaariainen-oaj-valtuusto2019-1070x536-by-hese.jpg

OAJ:s förste vice ordförande Petri Kääriäinen konstaterade att det var ett misstag att lägga ned OAJ:s egen Facebook-grupp för årsarbetstidsdiskussionen.

Noggrann uppföljning av övergången till årsarbetstid

Också årsarbetstiden inom yrkesutbildningen lyftes fram på frågetimmen.

– Under min långa karriär har ännu inget avtal varit fullständigt. Varje avtal har sakinnehåll att utveckla, sade Jouko Karhunen.

Han konstaterade att yrkesutbildningens årsarbetstidsavtal förhandlades fram i en tid då begreppet undervisningstimmar inte längre fanns i lagen och det var just undervisningstimmarna som hade utgjort grund för lönen i usk-arbetstidssystemet.

– Då man utvärderar hur bra eller dåligt avtalet är, bör man jämföra situationen före och efter avtalet.

Då man utvärderar hur bra eller dåligt avtalet är, bör man jämföra situationen före och efter avtalet.

Medlemsavgiftsuppgifter visar att yrkeslärarna som övergått till årsarbetstid har på årsnivå drygt 500 euro högre löner än de lärare som ännu inte har övergått till det nya arbetstidssystemet.

OAJ:s förste vice ordförande Petri Kääriäinen menar att med facit på handen gick man för snabbt över till årsarbetstid och att de lokala arbetsgivarna inte hade tillräcklig kunskap om avtalstillämpningen. Men lagändringen förutsatte en snabb övergång eftersom begreppet undervisningstimme slopades i lagstiftningen. 

– Det skulle ha behövts ännu ett års förberedelser för att få tillräckliga avtalskunskaper för arbetsgivarna. Styrelsen följer noggrant med hur övergången till årsarbetstid fungerar och även med diskussionen som pågår i läroanstalterna och i sociala medier, sade Kääriäinen.

Motiverad kritik välkomnas

OAJ har fått kritik, framför allt i sociala medier, för hur man har kommunicerat om årsarbetstidsavtalet.

– Det är förståeligt att det också riktas kritik mot vår verksamhet. Kritik får man gärna ge, för utan den utvecklas inte verksamheten, sade Jaakko Sarmola.

Han betonade att det är viktigt att medlemmarna har en klar bild av vad OAJ gör och varför.  

– Det viktigaste är att vi och medlemmarna talar samma språk.

Det är förståeligt att det också riktas kritik mot vår verksamhet. Kritik får man gärna ge, för utan den utvecklas inte verksamheten.

I sociala medier har OAJ kritiserats för att man lade ned den egna Facebook-gruppen för årsarbetstidsdiskussionen. Kääriäinen medger att idag hade man tagit ett annat beslut. Diskussionen borde ha fortsatt, mera resurser borde ha frigjorts för denna och i tidningen Opettaja kunde man ha breddat och fördjupat diskussionen ytterligare.

– Vi har eftersträvat en öppen och mångsidig diskussion. I OAJ:s Facebook-live har våra sakkunniga svarat på frågor om årsarbetstiden och på OAJ:s webbplats finns svar och diger information.

Också många andra aktuella frågor

All tid gick inte åt till frågor om årsarbetstiden. Man talade också om hur man tryggar arbetarskyddsfullmäktigens och förtroendemännens kunskaper och know-how. 

Kirsi Contursi berättade att OAJ ordnar på det riksomfattande planet sammanlagt 40 tillställningar för förtroendemännen nästa år och sju för arbetarskyddsfullmäktigen. Dessa kan sedan delta i någon av de elva samarbetsutbildningarna som OAJ ordnar 2020. 

– Information finns också i de månatliga förtroendemannabreven, på OAJ:s webbsidor och i sociala medier, listade Contursi.

Både Contursi och Anna Hoffrén konstaterade att nya lärsätt och ny informationsspridning välkomnas.

– Det finns alltid rum för mera kunskap och till exempel webbinarier ser vi gärna mer av, konstaterade Hoffrén.

Också kontinuerligt lärande och trestegsstödet lyftes fram. 

– Kontinuerligt lärande är helt centralt med tanke på hela befolkningens kunskapstillväxt. OAJ vill med sitt påverkansarbete trygga tillräckliga resurser för kontinuerligt lärande och att det resurseras tillräckligt mycket arbetstid för lärarna, konstaterade Santeri Palviainen.

Mea Nordberg svarade på oron beträffande trestegsstödet.

– Vi vet alla att trestegsstödet och pappersarbetet belastar lärarna alldeles oerhört mycket i dagens läge. Vi försöker påverka att man skulle få mera specialpedagogik till lärarutbildningarna.

På webben information om årsarbetstiden

OAJ:s fullmäktigemöte 13–15.11.2019

  • OAJ:s fullmäktige är organisationens högsta beslutsfattande organ. Till fullmäktige väljs 150 ledamöter och 150 vice medlemmar. Bekanta dig med fullmäktige
  • Här kan du läsa tidigare fullmäktige-nyheter.

Text oxh översättning: Heikki Pölönen och Minna Rosenström
Bilder: Jarkko Mikkonen