• Opettaja-tidningen logo
  • OAJ-areena logo

OECD: Utbildning är nyckeln till sysselsättning – OAJ väntar på utbildningssatsningar i budgetmanglingen

10.09.2019 - 15:58 Nyheter
Illustration

En färsk OECD-rapport visar att utbildning lönar sig och särskilt att avlägga en högskoleexamen. OAJ betonar att budgetmanglingen måste ge mera pengar för utbildningen för att regeringens sysselsättningsmål ska nås. I avtalsförhandlingarna siktar OAJ att få ett löneprogram för att öka läraryrkets attraktionskraft.

Endast varannan finländsk ungdom utan utbildning från andra stadiet har arbete. Dessutom ligger Finland efter andra OECD-länder också vad gäller sysselsättning efter andra stadiets utbildning. Å andra sidan är sysselsättningsgraden för finländska högskoleutbildade högre än OECD-genomsnittet. Det här visar OECD:s årliga utbildningsrapport Education at a Glance som publicerades idag.

– Vi tampas med arbetslöshet i Finland. OECD-rapporten visar än en gång utbildningens betydelse också för sysselsättningen. Därför förväntar vi oss mera pengar i budgetmanglingen exempelvis för högskoleutbildningen och andra stadiets yrkesutbildning. Större resurser skulle naturligtvis ge studerandena bättre vägkost för yrkeslivet, säger Pasi Repo som är OAJ:s ombudsman i högskoleärenden.

Utbildning återspeglas i lönen och det sociala kapitalet

I år fokuserar utbildningsrapporten på högre utbildning. Enligt studien förbättrar högre utbildning särskilt kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Mindre än en tredjedel av kvinnorna utan utbildning från andra stadiet sysselsätts jämfört med över 60 procent av männen. 81 procent av högutbildade kvinnor och 92 procent av högutbildade män är sysselsatta.

– Högre utbildning gynnar hela samhället till exempel genom högre sysselsättningsgrad, men naturligtvis gynnas också individen själv. Enligt OECD tjänade finländare i åldrarna 25–64 år som hade högskoleexamen i genomsnitt 40 procent mer än de som avlagt utbildning från andra stadiet, säger Hannele Louhelainen, specialsakkunnig vid OAJ.

OECD-rapporten visar att utöver högre inkomster ökar högre utbildning också det sociala kapitalet och välbefinnandet.

Värna om läraryrkets attraktionskraft

Rapporten visar att de finländska lärarna förtjänar en aning mer än sina OECD-kolleger i början av karriären, men sedan stiger lönen inte längre i samma takt som kollegernas. OAJ förbereder sig som bäst inför vårens avtalsförhandlingar och ett mål är att förbättra lönerna med ett flerårigt löneprogram.

 – Lönen måste upp och undervisningspersonalens karriärutveckling måste stödjas inom alla utbildningsstadier för att lärarna ska stanna kvar i yrket, säger OAJ:s ombudsman för universitetsärenden Hanna Tanskanen.

Dela