Goda nyheter: Övningsskolorna utvidgas till att omfatta småbarnspedagogiken - sök pengar

05.02.2019 - 15:18 Nyheter
Illustration

Övningsskolorna som redan finns inom den grundläggande utbildningen utvidgas nu till att omfatta även småbarnspedagogiken. OAJ önskar att universiteten nappar på den här möjligheten.

Ministeriet kan bevilja understöd för universitet med utbildningsansvar för lärarutbildningen inom småbarnspedagogik. Det går att ansöka om totalt 1,2 miljoner euro i specialunderstöd för försök med övningsdaghem. Ansökningstiden slutar den 11 mars klockan 16.15.

Syftet är att åren 2019–2020 genomföra försök som tar fram modeller för att utveckla praktiken som hör till utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik. Universiteten kan inleda försöken genast när de har fått grönt ljus för finansieringen och arrangemangen är klara.

OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka är nöjd över ministeriets beslut.

–  Vi är verkligen nöjda med den här spelöppningen som ger ett intensivt samarbete mellan daghem, lärarutbildningen inom småbarnspedagogik och forskning. På det här sättet betonas också lärarskapet, forskning och pedagogik i småbarnspedagogiken och dess utveckling.

Misukka önskar att universiteten griper ambitiöst tag i den här chansen. Enligt OAJ:s uppgifter är åtminstone Åbo universitet långt i planerna beträffande Raumo.

Bättre pedagogiskt kunnande

Bristen på lärare inom småbarnspedagogik har krävt en avsevärd utvidgning av lärarutbildningen för småbarnspedagogiken. Det här medför ett ökande behov av att utveckla praktiken som hör till utbildningen och kvaliteten på styrningen av praktiken utgående från forskningsresultat. 

– Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik har varit att fler ska delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Den nya lagen ändrar också daghemmens personalstruktur. Framöver betonas den pedagogiska kompetensen mer än tidigare, konstaterar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.

Universiteten kan ansöka om pengar


Bild: Leena Koskela