Regeringsprogrammet korrigerar kursen: Utbildning och kunnande fint i fokus

04.06.2019 - 13:34 Nyheter
Illustration

Utbildning och utbildningspolitik lyfts starkt fram i det nya regeringsprogrammet. OAJ tackar regeringen för den nya kursen.

– Vi har helt klart en ny kurs. Fostran, utbildning, vetenskap och forskning samt jämlikhet inom utbildningen ses som investeringar i framtiden, gläder sig OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Att höja läropliktsåldern till 18 år kan till sin betydelse jämföras med då grundskolan infördes. Reformen förutsätter också andra åtgärder som stärker lärstigen. Mest brådskande är att stärka finansieringen för den grundläggande utbildningen, för endast mera resurser möjliggör ett bättre individuellt stöd för lärandet och utveckling på lång sikt, påpekar Luukkainen.   

Att höja läropliktsåldern till 18 år kan till sin betydelse jämföras med då grundskolan infördes.

Enligt regeringsprogrammet ska en elev flyttas upp från nybörjarundervisningen först när barnet behärskar de grundläggande rättigheterna tillräckligt bra. Det här motsvarar också OAJ:s syn på saken. Vidare lovas att studiehandledningen ska stärkas på de olika utbildningsstadierna och på andra stadiet utreds bindande dimensionering av antalet studiehandledare.

Utbildningsanordnarna ska få kostnaderna för de uppgifter som anknyter till läropliktsuppgiften ersatta till fullt belopp.

– Det här är en viktig utgångspunkt. Då läroplikt på andra stadiet förutsätter avgiftsfria läromedel bör reformen genomföras så att man först tryggar undervisning och handledning. Sedan löser man frågan om läromedlen med en tillräcklig övergångstid.

– Avgiftsfri utbildning får inte minska på undervisningen och inte heller försämra läromedlens kvalitet. Saken bör grundligt beredas i samarbete med intressentgrupperna och till exempel leasing- och bibliotekstjänster användas i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi.

Avgiftsfri utbildning får inte minska på undervisningen och inte heller försämra läromedlens kvalitet.

Satsning på småbarnspedagogik

 – Det är en besvikelse för OAJ att en förpliktande förskoleundervisning för 5-åringar skjuts lite längre fram, att man nu endast ska utreda genomförandet. Förhoppningsvis kan tvåårig förskoleundervisning ändå förverkligas under den här regeringsperioden. Regeringsprogrammet innehåller ändå andra lysande åtgärder för att stärka småbarnspedagogiken; den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid och personaldimensioneringen återinförs. Verksamhet som bedrivs av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska kräva tillstånd.

– I och med dessa ändringar är det nödvändigt att ytterligare öka utbildningsplatserna vid universiteten för lärarstuderande inom småbarnspedagogik.  

Yrkesutbildningen får tillfälligt tusen nya lärare

Regeringen Sipiläs största utbildningspolitiska misstag var att bygga yrkesutbildningsreformen på de stora nedskärningarna.

– Den nya regeringen vidtar korrigerande åtgärder och lovar att för en viss tid öka antalet lärare med 1 000. Den här ökningen måste bli permanent, kräver Luukkainen.

Läs nyheten i sin helhet på finska

 

Dela