Riksdagspartierna: Nationella program behövs för att åtgärda inneluftproblem och höja finansieringen för utbildningen

07.02.2019 - 14:56 Nyheter
Illustration

Nästan alla riksdagspartier anser att det behövs ett långsiktigt tillväxtprogram för att höja finansieringsnivån för utbildningen. Det här anser alla partier förutom ett visar OAJ:s och tidningen Opettajas rundfråga.

Finansministeriet anser att nästa regering borde anpassa statskassan med åtminstone två miljarder euro. Vår rundfråga till partierna visar att partierna vill investera i utbildning och kunnande istället för att banta ner för kommande generationer. Med utbildning får vi svar på stora frågor som vi tampas med, till exempel klimatförändringen, påminner OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Utbildningsgrunden måste stärkas och 200 miljoner euro borde investeras i den grundläggande utbildningen. Det skulle ge fler speciallärare till början av lärstigen och mera undervisningstimmar och handledning.

Partiernas synpunkter skiljer sig mest vad gäller en förlängning av läroplikten till andra stadiet, ekonomisk vinning inom småbarnspedagogiken och skolspecifika lärardimensioneringar i lagstiftningen.

De gröna, socialdemokraterna och vänsterförbundet säger ja till läroplikt som omfattar andra stadiet.

– Alla partier är överens om att alla unga borde tryggas examen från andra stadiet men åsikterna går isär på vilket sätt det här skulle genomföras. En permanent ökning av sysselsättningsgraden förutsätter studier på minst andra stadiet, betonar Luukkainen.

De gröna, socialdemokraterna, vänsterförbundet, blå framtid och sannfinländarna skulle begränsa ekonomisk vinning inom småbarnspedagogiken.

– Privat småbarnspedagogik är offentligt finansierad, men privata tjänsteleverantörer kan agera med andra spelregler än kommunala aktörer. De kan ta högre kundavgifter, välja sina kunder och pruta på personaldimensioneringen genom att minska antalet stödpersonal. Barn måste garanteras rätten till en jämlik småbarnspedagogik, säger Luukkainen.

I tabellen sammanfattas resultaten av enkätundersökningen som genomfördes i mitten av januari. Läs mera i Opettaja som utkommer den 8 februari.