Semesterpenningen beräknas lika som förr

17.06.2019 - 12:06 Nyheter
Illustration

Enligt UKTA betalas semesterpenning på basis av den ordinarie lönen utan arbetstidsöverskridningar. Semesterpenningen beräknas på samma sätt för lärare med usk-arbetstid och årsarbetstid. Yrkeslärare som det här läsåret övergick till årsarbetstid har fått en lägre semesterpenning än ifjol. Årets totalinkomster sjunker ändå inte ifall arbetsmängden är oförändrad.

Medlemmar har kontaktat OAJ angående årets semesterpenning. En del yrkeslärare som övergått till årsarbetstid uppger att semesterpenningen är lägre än i fjol och menar att orsaken är övergången till nytt arbetstidssystem.

Yrkeslärare med årsarbetstid har en lägre semesterpenning än tidigare, men de årliga totalinkomsterna sjunker inte om arbetstiderna är de samma.

Ordinarie lönen utgör grund för semesterpenningen

För en heltidsanställd lärare med årsarbetstid är beräkningsgrunden för semesterpenningen den lön som betalas för 1 500 timmar enligt UKTA-avtalet. Till semesterpenningen räknas inte merarbete som överskrider årsarbetstiden på 1 500 timmar. Också för lärare med arbetstid som baseras på undervisningsskyldighet är det ordinarie lönen som utgör grund för semesterpenningen, det vill säga övertimmar höjer inte semesterpenningen.

Varför har semesterpenningen sjunkit för lärare som övergått till årsarbetstid om lönen som utgör grund för semesterpenningen har ökat?

I årsarbetstidssystemet har olika delar förenats och den ordinarie lönen bestäms enligt lönen för lärare i yrkesämnen i UKTA del C, bilaga 4 för yrkesläroanstalter förhöjt med 2,5 usk-övertimmar.

Dessa 2,5 usk-övertimmar som månatligen ingår i den ordinarie lönen höjer inte semesterpenningen i samma förhållande, eftersom man i årsarbetstiden räknar semesterpenningen med koefficienten 0,8. Koefficienten skär ned övertimförhöjningen från semesterpenningen.

Även om semesterpenningen är mindre än tidigare, är ändå årets totalinkomster större för lärare i årsarbetstid än för lärare med arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet.

Avtalsförhandlingarna närmar sig

Man förhandlar om undervisningssektorns avtalsbestämmelser nästa gång i början av år 2020. Avtalsperioden löper ut 31.3.2020.

Den sista kiky-nedskärningen

Den här sommaren är den tredje och sista sommaren som semesterpenningen skärs ned med 30 procent för alla anställda inom den offentliga sektorn. Nästa sommar utbetalas semesterpenningen till fullt belopp.

Dela