OAJ inför EU-valet: Utbildning avgörande för integrationen och i stävjandet av klimatförändringen

02.03.2019 - 05:05 Pressmeddelande
Illustration

Bara genom satsningar på utbildning, forskning, utvecklingsarbete och innovationer kan Europa behålla sin konkurrenskraft. Undervisningssektorns Fackorganisation publicerar konkreta förslag som lyfter Europa till en föregångare i kampen mot klimatförändringen.

Att stärka kompetensen och investera i utbildning bör bli ett genomgående tema i EU-politiken. EU kan stå sig i den globala konkurrensen bara genom att betydligt öka finansieringen av långvarigt forsknings- och utvecklingsarbete och genom stöd för banbrytande innovationer och tillväxt. Målet bör vara att lyfta Europa till det mest attraktiva kompetenscentret i världen.

– I vår nya publikation Lösningar för Europa betonar vi bland annat att EU-bidrag bör mera inriktas på att stärka forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete i samarbete mellan högsklor, forskningsinstitut och företag och på att skapa nya marknader. EU-budgeten bör omstruktureras så att satsningarna på forskning och innovation inom EU fördubblas jämfört med idag, säger OAJ:s utbildningsdirektör Heljä Misukka.

Europa föregångare i klimatpolitiken

Med utbildningspolitik löser man också stora globala problem och tar fram åtgärder för att stävja klimatförändringen.

– Europa bör bli en motvikt till alla världens skeptiker i klimatfrågan. Att stoppa klimatförändringen kräver internationella åtgärder och samarbete och därför måste EU vara en viktig föregångare i frågan. Med utbildning och vetenskap hittar vi lösningar för att minska utsläppen och främja hållbara livsstilar och strukturer, säger Heljä Misukka.

Utbildning är den bästa integrationspolicyn

Utbildning är av primär betydelse när det gäller att främja integration. Invandrare i alla åldersklasser, från småbarn till äldre, måste garanteras undervisning i det nya landets språk och kultur genast efter ankomst. Utbildning i det egna modersmålet har vid sidan av utbildning i det mottagande landets språk stor betydelse för allt annat lärande.

– EU måste utarbeta ett övergripande invandringspolitiskt program där utbildning får en bärande roll.

Europa behöver också en rejälare arbetsmarknad, bättre arbetsförhållanden samt säkra och sunda arbetsmiljöer.

– Till exempel bör tillräckligt ambitiösa minimikrav ställas på jämlika familjeledigheter och tryggad återgång till arbetet inom hela EU, säger Heljä Misukka.

Målet för OAJ är att stärka ett Europa som bygger sin framgång på

– bildning, konst och kultur
– stark kompetens, forskning och vetenskap
– tolerans och jämlikhet samt respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter.

# utbildningavgör #koulutusratkaisee

Läs vår nya publikation

Ratkaisuja Euroopalle
Lösningar för Europa
Solutions for Europe