En stor del av OAJ:s e-tjänster för medlemmarna är stängda till 18 juni. Det går bra att ringa vår avgiftsfria servicenummer 0800 418 401 måndag–torsdag 10–14. Läs mera.
Kontaktformulären fungerar normalt.

Kommunsektorns avtal avgörs på valborgsmässoafton – riksförlikningsmannen väntar svar före klockan 12

27.04.2020 - 22:17 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsmannen har gett sitt förslag till uppgörelse beträffande kommunsektorns kollektivavtal. Förhandlingsparterna ska inlämna sina svar senast på valborgsmässoaftonen den 30 april kl. 12.

Avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn inleddes i god tid i januari, men förhandlingarna låste sig i slutet av mars och förhandlingsparterna bad tillsammans hjälp av riksförlikningsmannen. Medlingen har pågått intensivt redan i en månads tid.  

I medlingen har man förhandlat om bland annat avtalsperiodens längd, löneförhöjningar och arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna. Det är frågan om en exceptionellt svår helhet och förhandlingsomgång. 

Parterna beslutar huruvida de godkänner eller inte godkänner förslaget. Man berättar inte om förslagets innehåll i offentligheten innan svaren har getts till riksförlikningsmannen. Om en uppgörelse inte kan nås nu, följer man gamla avtal till dess man har nya avtal. 

Förslaget behandlas av OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté torsdagen den 30 april kl. 7 och av OAJ:s styrelse kl. 8.30. Efter det behandlas förslaget av FOSU:s kommunala förhandlingsdelegation kl. 9.30 och av FOSU:s styrelse kl. 11.   

Utöver KT Kommunarbetsgivarna är avtalsparterna inom kommunsektorn Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU dit bland annat OAJ hör, Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote (Super, Tehy och SPAL). 

Dela