Kommunsektorns avtal avgörs på valborgsmässoafton – riksförlikningsmannen väntar svar före klockan 12

27.04.2020 - 22:17 Nyheter
Illustration

Riksförlikningsmannen har gett sitt förslag till uppgörelse beträffande kommunsektorns kollektivavtal. Förhandlingsparterna ska inlämna sina svar senast på valborgsmässoaftonen den 30 april kl. 12.

Avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn inleddes i god tid i januari, men förhandlingarna låste sig i slutet av mars och förhandlingsparterna bad tillsammans hjälp av riksförlikningsmannen. Medlingen har pågått intensivt redan i en månads tid.  

I medlingen har man förhandlat om bland annat avtalsperiodens längd, löneförhöjningar och arbetstidsförlängningen, de så kallade kiky-timmarna. Det är frågan om en exceptionellt svår helhet och förhandlingsomgång. 

Parterna beslutar huruvida de godkänner eller inte godkänner förslaget. Man berättar inte om förslagets innehåll i offentligheten innan svaren har getts till riksförlikningsmannen. Om en uppgörelse inte kan nås nu, följer man gamla avtal till dess man har nya avtal. 

Förslaget behandlas av OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté torsdagen den 30 april kl. 7 och av OAJ:s styrelse kl. 8.30. Efter det behandlas förslaget av FOSU:s kommunala förhandlingsdelegation kl. 9.30 och av FOSU:s styrelse kl. 11.   

Utöver KT Kommunarbetsgivarna är avtalsparterna inom kommunsektorn Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU dit bland annat OAJ hör, Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote (Super, Tehy och SPAL). 

Dela