Akava Works -undersökning: Corona ökade arbetsbelastningen inom utbildningssektorn

02.11.2020 - 15:25 Nyheter
Illustration

Corona har ökat arbetsbelastningen särskilt inom utbildningssektorn. Det här visar Akavas färska undersökning. Arbetsmängden har ökat, likaså brådskan och avbrotten.

Akava Works -undersökningen visar att under coronapandemin har den kognitiva belastningen ökat inom utbildningssektorn i form av brådska och störande avbrott.

– Coronavåren testade på många sätt personalens ork inom utbildningssektorn. Arbetsbördan ökade, man upplevde brådska, tidtabellerna var strama och lärarna måste göra flera saker parallellt. Distansarbetet ökade avsevärt arbetsbelastningen för lärarna och ledarna. Också höstens distansstudier påverkar arbetet inom utbildningssektorn. Med tanke på sakkunnigarbetet och välbefinnande i arbetet är det viktigt att man lyckas bibehålla arbetsgemenskapen som en kraftfull tillgång, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Undersökningsresultaten överraskade inte Luukkainen, eftersom OAJ har fått samma budskap av medlemmarna i sina egna undersökningar. Lärarnas arbetsbelastning ökar också av myndigheternas motstridiga och tvetydiga anvisningar.

– Vi har krävt att myndigheterna skärper sig beträffande anvisningarna. De måste vara så tydliga att de kan förstås av vem som helst och inte tolkas på olika sätt. Dessutom behövs tydliga anvisningar för utbildning och fostran som uttryckligen gäller just den här verksamhetsmiljön, betonar Luukkainen.

Förutom lärarna är också rektorerna hårt pressade eftersom de måste arbeta extra med ständig ny planering och smittspårning. I värsta fall på veckoslut, kvällar och nätter.

– Den officiella smittspårningen släpar ofta flera dagar efter, vilket oroar både lärare och föräldrar. De insjuknade är vanligen öppna om saken och informationen sprids väldigt snabbt, till exempel i klassens gruppchatt. Ändå kan rektorn i princip inte agera förrän informationen kommer den officiella vägen, så kommandokedjorna måste vara i ordning, säger Luukkainen.

Oro över exponering för corona

Akavas undersökning visar att av svarsgrupperna är det just inom utbildningssektorn som man är mest orolig över exponering för coronaviruset.

– De flesta som arbetar inom utbildningssektorn är dagligen i kontakt med många människor och det är ibland helt omöjligt att hålla säkerhetsavstånd. Det är utbildningsanordnaren, det vill säga arbetsgivaren, som ansvarar för arbetssäkerheten. Arbetsgivarna måste se till att personal, elever och studerande kan känna sig trygga under skoldagarna, kräver Luukkainen.

OAJ stödjer medlemmarna

OAJ stödjer sina medlemmar extra genom att ordna tre webbinarier om arbetet i förändring (självledning, att omforma arbetet, kompetensutveckling). Dessa ordnas i december, januari och februari.

I Akava Works omfattande undersökning deltog 14 400 Akava-anställda från olika branscher. Det är den första storskaliga kartläggningen av hur coronapandemin har inverkat på de högutbildades arbete. Akava beställde studien tillsammans med sina 32 medlemsförbund. Materialet samlades in 31.8–16.9.2020. 

Läs mera om Akava Works undersökningen

Läs OAJ:s coronasidor