Alla avtal för OAJ-medlemmarna uppsagda

29.01.2020 - 13:56 Nyheter
Illustration
Om förhandlingsresultat inte nås före slutet av mars blir det ett avtalslöst läge utan fredsplikt.

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU har idag sagt upp alla tjänste- och arbetskollektivavtal för sina medlemmar. I och med beslutet har också arbetstidsförlängningen med de 24 extratimmarna sagts upp, konstaterar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU har idag sagt upp alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Samtidigt meddelade också Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Fackförbundet PRO om att avtalen har sagts upp.

Det här innebär att då avtalen går ut den 31 mars blir det ett avtalslöst läge för 600 000 löntagare i kommuner, i statens och kyrkans tjänst, vid universiteten, i privata undervisningssektorn och inom AVAINTA-avtalsområdet.

– I och med att avtalen har sagts upp är också arbetstidsförlängningen med de 24 extratimmarna uppsaggda. Vi kommer att förhandla om kiky-timmarna, löneförhöjningar och om alla andra anställningsvillkor. Om förhandlingsresultat inte har nåtts då avtalen går ut den 31 mars börjar ett avtalslöst läge. Förhandlingarna mellan organisationerna och arbetsgivarna fortsätter, men då gäller inte fredsplikten längre, berättar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Kommunsektorn är landets största avtalsområde

Kommunsektorns förhandlingar inleddes i mitten av januari. Kommunsektorn med sina 420 000 arbetstagare är landets största avtalsområde. Därför påverkar förhandlingsresultatet om till exempel avtalsperiodens längd, löneförhöjningar och hur de riktas, även förhandlingarna i andra offentligt finansierade branscher samt branschvisa förhandlingar.

I kommunsektorn har bland andra lärarna, läkarna och tekniska personalen egna avtal. Förbunden avtalar om innehållet direkt med KT Kommunarbetsgivarna.

– Vi har ända sedan hösten förberett förhandlingarna för den kommunala undervisningssektorn. Under de kommande veckorna får vi grundligare sätta oss in i detaljerna, säger Lindroos.

Förhandlingarna för privata undervisningssektorn börjar idag

Förhandlingarna mellan OAJ och Bildningsarbetsgivarna inleds idag.

– Universitetsförhandlingarna behandlades vid ett seminarium förra veckan och de egentliga förhandlingarna börjar den 7 februari. Inom Avainta-avtalsområdet rör det ännu inte på sig, konstaterar Lindroos.

OAJ har fyra huvudmål

OAJ:s mål är att arbetstidsförlängningen med de 24 extratimmarna slopas och ett långsiktigt löneprogram för att få upp utbildningssektorns löner. Inom kommunsektorn vill OAJ få lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som de övriga lärarna. Dessutom lyfter vi fram saker som förbättrar välbefinnandet i arbetet för lärare och chefer.

OAJ:s styrelse beslutade om förhandlingsmålen i december.

Läs om förhandlingarna på oaj.fi/sv/oajforhandlar.

Video: Avtalen uppsagda

Text: Heikki Sahlman
Svensk text: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela
Video: Veera Nuutinen

 

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!