Ansvarslöst av kommunala beslutsfattare i coronatider: Lärarpermitteringar försvårar undervisningen i 19 kommuner

08.09.2020 - 10:30 Pressmeddelande
Illustration

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen fördömer 19 kommuner som i höst permitterar lärare. Luukkainen anser att det är ansvarslöst av de kommunala beslutsfattarna att försvåra studierna och tillgången till stöd, när det borde vara ett gemensamt nationellt intresse att återgå till målinriktade studier.

Vårens undantagsförhållanden jämte distansperioden i grundskolan förorsakade obestridligen kunskapsluckor.

– Elever och studerande behöver under det här läsåret stöd och handledning av behöriga lärare i högre grad än vanligt. Hur ska det lyckas om lärarna permitteras och planmässigt studerande förhindras i praktiken i flera veckor, frågar OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Kommunerna bör kartlägga hurdan kunskapsbrist som coronan hittills har förorsakat och vilka planer kommunerna har för att täppa till kunskapsluckorna. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat extra statsunderstöd till kommunerna för att jämna ut undantagssituationens följder och därför måste man också noggrant följa med hur kommunerna korrigerar saken, kräver Luukkainen.

– Omkring fem kommuner har som tur redan dragit tillbaka beslutet om att permittera undervisningspersonal efter att på nytt ha övervägt för- och nackdelar. Förvisso är kommuner som permitterar också rädda för att staten kräver tillbaka det extra understödet ifall kommunerna genom egna beslut försvårar undervisningen. Enligt lagen har eleven rätt till läroplansenlig undervisning alla skoldagar, påminner Luukkainen.

Samarbetsförhandlingar på hälft i 16 kommuner  

Enligt OAJ:s uppgifter har cirka 200 kommuner samarbetsförhandlat, av vilka 113 kommuner har avstått från att skära ned personalkostnaderna. I år har OAJ-medlemmar permitterats i 63 kommuner, av vilka 19 permitterar undervisningspersonal under hösten. Kouvola, Seinäjoki och Idensalmi är större kommuner som permitterar i höst.

Samarbetsförhandlingar är på hälft eller förhandlingsresultat väntas i 16 kommuner. Permitteringsalternativet har lyfts fram bland annat i Vasa där stadsstyrelsen väntas besluta i frågan den 21 september.

Se det aktuella permitteringsläget (fi):