”Många hade redan gett upp hoppet” – nu börjar arbetet med avtalsövergången inom småbarnspedagogiken

09.10.2020 - 13:58 Nyheter
Illustration

Vid vårens avtalsförhandlingar kom man överens om att beredningen av avtalsövergången inom småbarnspedagogiken börjar i höst. Salla Sutinen, speciallärare inom småbarnspedagogik, är entusiastisk men vet att arbetet med avtalsvillkoren fortfarande är i sin linda.

Överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) till kollektivavtalet för undervisningspersonalen (UKTA) sker under pågående avtalsperiod. En arbetsgrupp med representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan inleder sitt arbete, men trots den historiska lösningen är överföringen bara ett första steg.

Salla Sutinen, speciallärare inom småbarnspedagogik och mångårig OAJ-aktiv, beskriver vad avtalsöverföringen betyder.

— Det här har vi väntat så länge på och betydelsen är enorm. Också jag har haft dubier flera gånger under dessa mer än 20 år av väntan. Den här gången tänkte jag att det är nu eller aldrig. Efter avtalslösningen i våras var känslan helt otrolig, säger en nöjd Sutinen.

— Det har varit en väldigt speciell situation att lärarna inom småbarnspedagogik har följt ett annat avtal än de andra lärarna. Det har till exempel varit svårt att hitta ett gemensamt lärarskap i lokalföreningarna just på grund av att avtalen varit så olika, beskriver Sutinen.

OAJ: s förhandlingsdirektör Petri Lindroos är inne på samma linje.

— I det första skedet är målet att genomföra själva avtalsbytet. Det andra steget blir att granska skillnaderna i anställningsvillkoren för olika lärargrupper och försöka harmonisera dem. Men jag påminner om att förändringar inte görs i rödaste rappet, betonar Lindroos.

Krävande förhandlingar också i framtiden

Sutinen hoppas att lärarna kommer ihåg att avtalsöverföringen inte i sig medför ändringar i avtalsvillkoren, men att det är en början.

— Det viktigaste är att man framöver diskuterar våra löner vid samma bord som de andra lärarnas. Det stärker vår läraridentitet och samtidigt ses vi uttryckligen som lärare och inte som "dagistanter".

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen lyfter också fram andra utmaningar i branschen.

— Det finns till exempel utmaningar när det gäller att klargöra arbetsrollerna inom småbarnspedagogiken. Alla personalgrupper är viktiga, men de har olika roller. Dessutom måste motsvarande avtalsöverföring även fås igång inom den privata sidan, säger Luukkainen.

Lärarna som arbetar i privata daghem omfattas av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen, där OAJ i detta nu är avtalspart genom ett anslutningsprotokoll.

Utbildningen måste återspeglas i lönen

I många branscher där det råder brist på arbetstagare konkurrerar man med hjälp av lönerna. Men så är fallet inte inom småbarnspedagogiken.

— Vi måste få nya unga arbetstagare in i branschen, men samtidigt måste vi lyckas behålla dem som redan finns. I AKTA-avtalet hade lönen och utvecklandet av anställningsvillkoren kommit till sin vägs ände för oss. Högskoleutbildning måste också synas i lönen, säger Sutinen.

Olli Luukkainen och Petri Lindroos talade vid OAJ:s seminarium om småbarnspedagogik den 2 oktober 2020.

Översättning av Milla Eronens text.
Bild: Leena Jokela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!