Arbetshälsoinstitutets nya coronaanvisningar för daghem och skolor – arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet

02.12.2020 - 15:50 Nyheter
Illustration

Syftet med de nya anvisningarna för arbetsplatser inom utbildningssektorn är att arbetsmiljöerna ska vara så coronasäkra som möjligt. Vidare ska man bättre kunna identifiera potentiella risker i arbetsmiljön vad gäller coronaviruset.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat coronaanvisningar för daghem, skolor och andra arbetsplatser där man ordnar småbarnspedagogik och undervisning så som avses i lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är nöjd.

– OAJ har krävt specifika anvisningar just för vår bransch och väntat rätt länge, säger Luukkainen.

Luukkainen förväntar sig att anvisningarna förbättrar arbetarskyddet i daghem, skolor och läroanstalter.

– Arbetsgivaren kan inte undgå sitt ansvar, för redan arbetarskyddslagen definierar att arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas säkerhet. I alla situationer och under alla omständigheter måste riskanalyser göras och därefter nödvändiga åtgärder vidtas på arbetsplatserna. Skyldigheterna är fortsättningvis de samma trots coronapandemin, säger Luukkainen.

Arbetshälsoinstitutet har utarbetat anvisningarna i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Också OAJ:s anvisningar för exempelvis arbete under karantän kommer att preciseras inom kort.

Läs Arbetshälsoinstitutets anvisningar (än så länge bara på finska) 
Till OAJ:s coronasidor