Avtal för AVAINTA Arbetsgivarna – privata daghem och undervisningssektorn får nya avtal

29.05.2020 - 16:22 Nyheter
Illustration

OAJ och AVAINTA Arbetsgivarna har idag godkänt de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen. Avtalen följer långt kommunsektorns avtal och löneförhöjningarna följer således den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas.

Kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna omfattar bland annat OAJ-medlemmar i en del privata daghem. AVAINTA Arbetsgivarnas avtal för undervisningssektorn (AVAINOTES fi.) gäller lärare i privata läroanstalter, yrkeshögskolor och lärare inom det fria bildningsarbetet. Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022, avtalen följer den så kallade allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas.

Avtalet i korthet som gäller privata daghem

Under avtalsperioden ges två allmänna förhöjningar och en justeringspott. Den första förhöjningen  1.8.2020 är 26 euro eller minst  1,22 procent och den andra är 1,0 procent från 1.4.2021.   Vidare finns en lokal justeringspott på 0,8 procent till förfogande från  1.4.2021. Justeringspotten används främst till att utveckla lokala lönesystem och till att höja grundlönerna.

Arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna som konkurrenskraftsavtalet medförde slopas. Den ordinarie allmänna veckoarbetstiden ändras tillbaka till 38 timmar 15 minuter från  17.8.2020.  
Ändringar i arbetstidskapitlet hänför sig i huvudsak till ändringar i arbetstidslagen, som till exempel bestämmelser om beredskap. När man avtalar om beredskapstid ska arbetsgivaren berätta om alla gällande villkor, så som ersättningens storlek och inom vilken tid arbetet ska inledas. Den här avtalsbestämmelsen säkerställer för sin del att man alltid i förväg måste komma överens om beredskapen och villkoren.    

Bestämmelsen om arbetstid för planering, utveckling och utvärdering är till sitt innehåll samma som förr, men nu preciserades att arbetet uttryckligen ska göras utanför barngrupp. Också i fortsättningen ska cirka 13 procent av arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogik reserveras för uppgifter utanför barngrupp; för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsuppgifter samt för att göra upp planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

Ersättningarna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 3,04 procent från 1.8.2020.

Undervisningssektorns avtal i korthet (AVAINOTES fi.)

Första allmänna förhöjningen är 1,24 procent 1.8.2020. För yrkeslärarna i årsarbetstid (del C bilaga 10) är förhöjningen 1,03 procent. Andra förhöjningen 1.4.2021 är 1,0 procent och för yrkeslärarna i årsarbetstid 0,99 procent. Samtidigt finns en justeringspott på 0,80 procent, för yrkeslärarna i årsarbetstid 0,40 procent och i del F (medborgarinstitut och musikläroanstalter) 0,54 procent. 

De lägre procenttalen för yrkeslärarna beror på avtalsändringar som så att säga ”kostar”. En del av förhöjningarna gick till att förbättra avtalsbestämmelser som förorsakade kostnader för arbetsgivaren.

Yrkeslärarnas årsarbetstid var en hård nöt att knäcka. Avtal nåddes dock och OAJ fick genom en stor del av sina centrala mål. Den orättvisa lönenivån vid avlönade tjänstledigheter som sjukledighet och moderskapsledighet korrigerades om än med fördröjning, som beror på olika planeringsperioder. Lönen räknas från 1.8.2021 eller 1.1.2021 så att också fastställda timmar som överskrider 1500 beaktas. Det här är en klar förbättring för lärare som har extra arbete.

Läs närmare detaljer i finska nyheten. 

Bild: Leena Koskela

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!