Avtalsförhandlingarna för den privata socialservicebranschen inleddes idag

26.02.2020 - 16:20 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om de särskilda arbetstidsbestämmelserna för lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen inleddes idag.

OAJ förhandlar med Välmåendebranschen HALI om särskilda arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. I anslutningsprotokollet avtalas om arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling och för utarbetandet av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken samt om extra lediga dagar.

– Traditionellt har de särskilda arbetstidsbestämmelserna i den privata socialservicebranschen följt de kommunala bestämmelserna, eftersom de lagstadgade uppgifterna är de samma oavsett om läraren arbetar för kommunal eller privat arbetsgivare, säger OAJ:s arbetsmarknadsombudsman Kristiina Johansson som ansvarar för de här förhandlingar.

I avtalet ännu saker att precisera

I den föregåendet avtalsrörelsen fick OAJ mera arbetstid för planering, utvärdering och utveckling för lärarna inom småbarnspedagogik.

–  Nu borde avtalsbestämmelsens text preciseras så att alla förstår avtalets innehåll så som man har överenskommit på central nivå, säger Johansson.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen går ut 31.3.2020. Förhandlingarna mellan OAJ och HALI om de särskilda bestämmelserna fortsätter 13.3.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (finska förkortningen SOSTES) följs i privata daghem där arbetsgivarna är organiserade i Välmåendebranschen Hali som representerar företag och organisationer som producerar tjänster i social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken. Kollektivavtalet är allmänt bindande och bör följas som sådant också i daghem där arbetsgivaren inte hör till någon arbetsgivarorganisation.

OAJ har cirka 1 000 medlemmar som arbetar i privata daghem och av dessa följer drygt 800 kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Text: Riitta Korkeakivi
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

 

OAJ förhandlar

  • Tjänste- och arbetskollektivavtalen för OAJ-medlemmarna går ut 31.3.2020.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

PST! Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med !

Dela