Avtalslösning om hur arbetstidsförlängningen slopas i statens specialläroanstalter

03.06.2020 - 15:56 Nyheter
Illustration

Arbetstidsförlängningen slopas i sin nuvarande form den 1 augusti för undervisningspersonalen i statens specialläroanstalter. I statens övriga tjänste- och arbetskollektivavtal slopas de så kallade kiky-timmarna från 1 oktober.

Arbetstidsförlängningen i dess nuvarande form slopas den 1 augusti för undervisningspersonalen i statens specialläroanstalter. Istället för de så kallade kiky-timmarna kan arbetsgivaren ålägga sammanlagt 12 arbetstimmar per år; sex timmar samplaneringstid och sex timmar studie- och planeringsarbete. I skolhem används de sistnämnda timmarna till studie- och planeringsarbete och i andra läroanstalter till att upprätthålla arbetsförmågan.

Till statens specialläroanstalter räknas statens skolhem, språkskolor och Valteriskolan.

I övriga statliga läroanstalter, Sameområdets utbildningscentral, Centret för sjösäkerhetsutbildning och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral följer man statens allmänna tjänstekollektivavtal.

Foto: Leena Koskela

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!