Avtalslöst tillstånd börjar– lönen och anställningsvillkoren fortsätter som vanligt

31.03.2020 - 18:33 Nyheter
Illustration

Kommunala sektorns förhandlingsparter ber hjälp av riksförlikningsmannen för att lösa det låsta förhandlingsläget. Organisationerna kunde inte nå förhandlingsresultat idag när tjänste- och arbetskollektivavtalen går ut. På onsdagen är cirka 76 500 medlemmar i avtalslöst tillstånd. Medlingen väntas börja redan under de närmaste dagarna.

Kollektivavtalen för OAJ-medlemmarna i kommunens, statens, AVAINTA Arbetsgivarnas och Välmåendebranschens avtalsområden går ut idag den 31 mars. Även om avtalslöst tillstånd börjar den 1 april, följer man fortsättningsvis anställningsvillkoren i de gamla tjänste- och arbetskollektivavtalen och lön betalas som vanligt.

I en avtalsrörelse förhandlar man inte om avtalen helt från början, utan man justerar och kompletterar de gamla avtalen.

Varför är så många avtal ouppgjorda?

Man förhandlar om avtalen för OAJ-medlemmarna vid många olika förhandlingsbord. Vid nästan alla bord finns det flera avtalsparter som ska komma överens om förhandlingsresultaten. Inom kommunsektorn kommer man till exempel först överens om en lösning som sedan utgör grund för hela sektorn; man avtalar alltså först om gemensamma saker som avtalsperiodens längd och löneförhöjningsnivån.

Vid huvudförhandlingsbordet sitter förutom Kommunarbetsgivarna också Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU dit bland annat OAJ hör, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote som nyligen bildades istället för KoHo.

–  Förhandlingarna har varit exceptionellt svåra vid huvudförhandlingsbordet av många olika orsaker. En av de största frågorna har varit förnyandet av huvudavtalet som gäller hela kommunsektorns förhandlingssystem. Organisationerna i vårdbranschen har sagt upp avtalet som inte längre gäller från 1.4.2020. Inom kommunsektorn behöver vi förhandla under riksförlikningsmannens ledning innan det är möjligt att nå avtal, beskriver OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

OAJ:s mål är att bland annat få lärarna inom småbarnspedagogik över till utbildningssektorns avtal, en sak som uttryckligen är förknippat med huvudavtalslösningen.

–  Vi måste komma till medlingsskedet så snabbt som möjligt för att få nya avtal och därmed stabilitet också inom den offentliga sektorns förhandlingsfront, säger Luukkainen.

UKTA väntar på huvudförhandlingsbordets lösningar

UKTA-avtalet som omfattar största delen av medlemmarna, avtalas enbart mellan OAJ och Kommunarbetsgivarna. Men för det här avtalet behöver man först invänta på kommunsektorns allmänna riktlinjer som beslutas vid huvudförhandlingsbordet.

– Vi kan avtala om det nya UKTA-avtalet först efter huvudförhandlingsbordets uppgörelse. Vi har förhandlat om innehållet i UKTA hela början av året; alla utvecklingsmål som till exempel förbättrade bestämmelser om årsarbetstiden inom yrkesutbildningen finns med på saklistan, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Bildningsarbetsgivarnas nya avtal ikraft den 1 april

Förra veckan nåddes tvååriga avtal med Bildningsarbetsgivarna för den privata undervisningssektorn, vuxenutbildningscenter, universitet och övningsskolor. Avtalsperioden börjar genast den 1 april, så inom de här avtalsområdena råder inget avtalslöst tillstånd.

Läs nyheten om privata undervisningssektorn och vuxenutbildningscenter  samt universitet och övningsskolor. iopistojen ja harjoittelukoulujen. Förtroendemännen informerar medlemmarna om avtalsinnehållet och info kommer också på våra webbsidor.

Text: Airi Vuolle
På svenska: Minna Rosenström
Bild: Leena Koskela

Dela

 

OAJ förhandlar

  • Funderar du på någon avtalsfråga? I Arbetslivsguiden finns information om avtalsinnehåll. Du kan också diskutera med förtroendemannen på din arbetsplats.
  • OAJ förhandlar för medlemmarnas del och målet är att nå bästa möjliga avtal. 
  • Läs mera förhandlingssidan!
  • Det finns nio tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för OAJ-medlemmarna. Du hittar alla avtal här.
  • Hej medlem, se till att dina medlemsuppgifter alltid är korrekta ! 
  • Följ med förhandlingarna också i sociala medier och delta i diskussionen med taggarna #oajförhandlar #oajneuvottelee.

Överväger du medlemskap? Läs mera om medlemsförmånerna här. Välkommen med!