Barngrupper får inte slås ihop inom småbarnspedagogiken

04.12.2020 - 14:40 Nyheter
Illustration

Det försämrade coronaläget har väckt oro i daghemmen över hur man ska gå till väga under julhelgen. OAJ kräver att man i alla enheter inom småbarnspedagogiken följer Arbetshälsoinstitutets anvisningar och att man inte slår ihop barngrupper eller daghem.

Under jullovet minskar antalet barn som är på plats i daghemmen. Vanligen har man slagit ihop barngrupper och även daghem för att få större grupper. Under hösten har stramare regler gällt inom småbarnspedagogiken och barngrupperna ska hållas åtskilda i daghemmen.

Under hösten har stramare regler gällt inom småbarnspedagogiken och barngrupperna ska hållas åtskilda i daghemmen.

– OAJ har kontaktats då man på en del håll har för avsikt att slå ihop daghem. Oro finns för både barnens och personalens hälsa och säkerhet. Coronaläget är på många håll i Finland redan mycket dåligt eller håller på att förvärras, konstaterar Minttu Ilveskivi-Hentilä som är specialsakkunnig i utbildningspolitik vid OAJ.

Vi måste vara beredda på snabba förändringar


– Vi anser att Arbetshälsoinstitutets anvisningar är väldigt tydliga; varken daghem eller barngrupper får slås ihop under julen. Då man planerar småbarnspedagogiken ska hälsa och säkerhet prioriteras och Arbetshälsoinstitutets anvisningar följas. Anordnare av småbarnspedagogik ska också beakta tillräckligt med svängrum i planeringen så att man vid behov kan reagera snabbt ifall coronasituationen förändras.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar är väldigt tydliga; varken daghem eller barngrupper får slås ihop under julen.

Arbetarskyddslagen anger hur man utreder och bedömer riskerna i arbetet och det här måste man också i coronatider följa. Då man beaktar säkerheten och ordnar verksamheten i de egna grupperna och egna daghemmen, innebär det också att flera anställda arbetar i juletider.

– Personalen inom småbarnspedagogik har prövats hårt ända sedan epidemin bröt ut. Arbetsgivaren måste se till att de anställda orkar i arbetet och återhämtningen är lika viktig. Arbetsgivaren ska trygga att personalen, exempelvis med vikariearrangemang, har möjlighet till välförtjänt semester efter höstterminen, konstaterar Ilveskivi-Hentilä

Arbetshälsoinstitutets anvisningar för daghem, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (fi
Text Henna Honkalo
Bild Leena Koskela